Bön: Ett mäktigt hemligt vapen

Bön: Ett mäktigt hemligt vapen

Satan vet hur mäktig bön är. Genom trofasthet i bön kan vi förinta hans skadliga planer.

5 min ·

Bön är makt. Den rör vid eviga krafter och sätter dem i rörelse. Den får Gud till att handla. Det är den invändiga tjänsten inför Gud. Den invändiga tjänsten är den som Satan är mest rädd för, eftersom bön är en makt, ett uttryck för intensivt andligt arbete som ger stora, synliga frukter.

Den högsta formen för bön är ett invändigt, medvetet och klarsynt andligt samarbete med vår stora Överstepräst för att fullborda Guds plan för sin församling. Bön kräver att kropp, själ och ande ligger under Andens kraft. Den kräver ro, för endast genom att höra hans röst kan vår ande genomträngas av samma bön som Jesus ber.

Satans försök att hindra dig från att be

Satan är angelägen om att du inte ber. Bön ingriper i hans makt, stör hans planer och ödelägger hans rike. Han fyller din kropp, själ och ande med oro. Din kropp är trött, ditt sinne plågat och din ande nedtryckt. Allt är Satans verk för att du inte ska be.

När du knäböjer i bön. Har du märkt att din kropp inte vill vara i en knäböjd ställning. Att hela kroppen protesterar oroligt. Du vrider dig en stund och så reser du dig upp. Satan har segrat genom din kropp. Din kropp ska vara ett heligt och välbehagligt offer för Gud. Kroppen ska hållas i slaveri under Andens kontroll. Den ska inte härska, utan ska härskas över.

Satan sätter ditt själsliv i ett sådant tillstånd, att du inte kan be. Han sätter hela ditt känsloliv i svängningar, och så intalar han dig om att du inte "har lust" att be, att du inte "känner" för det. Han blåser upp ditt känsloliv i en lätt, intetsägande glädje, eller så trycker han ned det i missmod, så att du blir ledsen. Han plågar ditt sinne i det yttre jaget, och säger dig att du nu måste ta det lugnt.

Han trycker ned din ande, så att du blir tung i tankarna, eller så låter han dem flyga och fara vitt och brett. Särskilt när du ska be blir det fart på tankarna. Då viskar Satan: "Vänta till en mer passande tidpunkt."

På så sätt plundrar Satan Guds barn deras mest fruktgivande arbete. Här får vi en liten inblick i Satans verksamhet "för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till." säger Paulus. (2 Kor 2:11)

Lägg märke till Satans list om du har segrat och fått den underbara förbindelsen med Gud. Så fort du har fått smaka sötman av Guds närhet, viskar Satan: "Nu räcker det." Du reser dig upp och tackar Gud för det du har fått, men Satan har lurat dig. Gud ville ha dig i bön. Gud har inte lika bråttom som vi människor har. Du skulle inte bara be ner en söt känsla i hjärtat, utan en fullhet av välsignelse, för att du aldrig skulle komma tomhänt till någon människa. Du skulle få en fullhet av andlig välsignelse.  Vi lever inte livet bara för att få lite till oss själva. Vi är skyldiga att föra strömmar av välsignelse till andra.

Bön är en andlig kamp

När du har bett ner välsignelser i din egen själ säger Satan: "Nu räcker det. Nu är du välsignad." Men lyssna inte på honom. När du har sett att du kunde be välsignelse över din egen själ, så måste du även veta att du kan be välsignelse över andra själar. Detta är den invändiga tjänsten. Låt det inte stanna vid böner för dina närmaste och en och annan som du vet lider. Sträck dina tältsnören långt. Be ner strömmar av välsignelser över torra hjärtan och torra platser. Ös ut en fullhet av nåd genom bönen över församlingen och över alla som Gud har satt till att tjäna de heliga. Deras välsignelse blir en frukt av ditt arbete inför Guds åsyn. I deras arbete spåras framgång, deras inre liv utvecklas, Gud rensar dem.

I stillhet inför Guds ansikte kan du, utan att någon vet om det, berika Guds folk med himmelska skatter. Ingen tjänst är så fruktgivande, och därför är ingen själ så hatad som den som förstår att be. Därför befinner sig även en sådan själv i kamp. Det är kamp i andarnas värld. Alla som följer Jesus är förpliktade att ställa upp. Att vila i Gud är inte samma sak som andlig lathet. Passiv vila är bron över till håglöshet. Delta i arbetet för att Jesu brud, församlingen, kan ställas fram ren inför hans åsyn. Det är ett privilegium att få vara med. Gå in i hjärtats lönnkammare, och lev ett arbetande böneliv där med din Gud. Gå aldrig ut därifrån om du vill segra helt.

Artikeln publicerades först i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i 1912, under titeln "Bøn er arbeide".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.