Bön och förbön – med tacksägelse

Bön och förbön – med tacksägelse

Hur kan vi be för andra och oss själva, så att vi berör Guds eget hjärta? Vad blir resultatet?

"Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse." Kol 4:2.

Bön som leder till tro

Det är välsignat att be till Gud. Det är gott att tränga sig in till hans hjärta. Umgänge med Gud i bön utvidgar synen och ökar kärlek och omsorg. Man får över sig lite av Guds egenskaper och tankar om människornas barn. Ju mer man ber, desto mer vill man be, och ju mer man ber, desto mer får man. Sanna tillbedjare ber till Gud i Ande och sanning.

Vi förmanas till att vaka i bönen med tacksägelse. Tron griper tag i det vi ber om och tacksamheten kommer, eftersom vi vet att vi redan har det vi har bett om. Denna övning i bön och vaka med tacksamhet för med sig välsignade frukter. Man lär sig att älska själarna, eftersom Fadern, vars bröst man vilar vid i bön, älskar dem.

Jesus ber: " Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd." Joh 17:24.

Gud ger oss själar att ha omsorg för

När vi genom Guds nåd får själar av Fadern att ta hand om, kommer samma sinnelag att vara i oss. Vi önskar och ber om att de ska få vara hos oss och bevaras i Andens gemenskap tillsammans med oss. Under vår bön drar Andens outsägliga suck fram dessa själar inför vårt medvetande, och vi ber för dem, att de ska bli delaktiga i samma härlighet som Fadern har uppenbarat för oss genom sin älskade Son Jesus Kristus.

Framåt, framåt och åter framåt på livets vägar är själens djupaste önskan i bön. Framåt, framåt med alla dessa själar som Gud har gett oss. Långt borta från Egypten och dess slaveri – ända fram till Faderns hjärta. Gud hör dessa böner, och Anden drar med sina osynliga band de själar som det bes för – först till Sonen och sedan i Sonen fram till Fadern.

Seger i bön

När vi ber om något efter Guds vilja, då vet vi att vi har det vi har bett om. Nu vet vi emellertid att Guds vilja är vår helgelse, därför vet vi att vi har det vi har bett om.

Låt oss be till Gud om allt in i det minsta, i Anden. Han hör våra böner och ökar vår tro till tacksamhet i bönen. Detta blir bön och bönhörelse; seger i bönen. Denna seger ökar livsvärdet. Den ökar intresset för Guds rikes arbete, och den ökar frukterna av vårt arbete och av vårt liv.


Artikeln blev först publicerad med titeln "Bønn med takksigelse" i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i juli 1920.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.