Borde inte de kristna efterfölja Kristus?

Borde inte de kristna efterfölja Kristus?

Hur i all världen ska vi människor kunna följa efter Kristus, Guds Son?

Ordet ”kristen” betyder inte ”en Kristi beundrare” eller ”en mottagare av Kristi välsignelser”. Det betyder inte heller ”en som tror på Kristus”. Nej, ordet ”kristen” betyder ”en Kristi tillhängare” eller ”en som följer Kristus”.

Jesus blev människa och efterlämnade ett exempel åt oss

”Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.” (Första Petrusbrevet 2:21-22).

Hur i all världen ska vi människor kunna följa efter Kristus, Guds Son? Jesus kunde ju inte ha varit ett exempel åt människorna om han hade stannat kvar i himlen. Inte heller om han hade kommit till jorden som ett slags övernaturligt väsen med speciella fördelar. Jesus avstod från att vara lik Gud och blev på alla sätt en människa som oss. Han föredrog att kalla sig själv för ”Människosonen”. Från sin mor Maria ärvde han en mänsklig natur (eller ett ”kött”) med alla dess svagheter, och han blev frestad i allt liksom vi. Ändå så syndade han aldrig. Inte en enda gång!

Ordet ”kristen” betyder ”en som följer Kristus”

I Hebreerbrevet 2:17-18 står det: ”Därför måste han i allt bli lik sina bröder (…) Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Han gjorde med andra ord allt detta med tanke på dem som har samma kött och blod som det han hade, de som önskar följa honom – de kristna.

Synden har ett stryptag på människorna och vi kommer alla till korta när det gäller Guds vilja i våra liv. Även de ”bästa” bland oss – om vi är ärliga med oss själva – måste erkänna att de är syndare. Tänk till exempel på våra tankar. Är de alltid så rena och ädla, kärleksfulla och förlåtande som vi utger oss för att vara? Är alla våra ord till välsignelse? Är alla våra gärningar osjälviska? Följer vi verkligen i Jesu fotspår?

Döden på korset

I Filipperbrevet 2 står det att när Jesus till det yttre hade blivit som en människa så ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. ”Ödmjuka sig själv” – vad betyder det? För Jesus betydde det att han i varje situation han blev frestad alltid sa: ”Men ske inte min vilja utan din.” Det betydde att han inte tillät sig att tänka kritisk om de andra, att han inte gav efter för ilska, missmod, otålighet eller någon annan synd som han blev frestad till!

Jesu eget liv, synden i hans kött, var med andra ord tvunget att dö. Det är också därför han sa: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.” (Lukasevangeliet 9:23-24). Varför säger han detta som villkor för dem som vill följa honom? Han säger det eftersom det var den vägen han själv gick!

… alla sanna kristna som följer honom använder sig av den samma döden över synden i sitt eget kött

När Jesus var lydig mot Guds vilja, var det ”(…) ända till döden – döden på korset” (Filipperbrevet 2:5-8). Det var detta ”dagliga kors” han talade om länge innan han blev korsfäst på Golgata. All synd som bodde i Jesu kött naglades på detta kors, och alla sanna kristna som följer honom använder sig av den samma döden över synden i sitt eget kött.

”Vi ska bli lika honom”

De som följer i Jesu fotspår kommer till slut självklart dit han är nu. ”Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.” (Andra Korinthierbrevet 4:10). Har du läst det här på riktig någon gång? Ser du vad det står här? Jesu liv – i vår kropp! Resultatet av döden över vårt ”eget liv” är att det sker ett otroligt mirakel i oss. Gud kan skapa något helt nytt.

Det var för att kunna ge oss en väg som vi kunde följa, en väg ut ur synden och döden och till lyckan och livet, både nu och i all evighet, som Jesus tog den stora risken att bli en människa som oss. Och han har inte bara öppnat vägen, men han har även sänt oss sin Helige Ande som kan vägleda, hjälpa och styrka oss att gå på den.

De som följer i Jesu fotspår kommer till slut dit han är nu

”Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." (Första Johannesbrevet 3:2-3). Det är sann kristendom.

Kanske du aldrig har hört talas om den här sortens kristendom, men Guds ord talar inte om någon annan sorts. Ta fram din Bibel idag, och istället för att läsa om vad Jesus gjorde för din skull så läs om hur du kan följa i Jesu fotspår för att bli som honom! Fråga dig själv: ”Är jag verkligen kristen som det står i Bibeln? Om det är det här livet du önskar dig så vänta inte, men be om att Gud ska ge dig sin Ande och börja med att följa i Jesu fotspår. Resultatet kommer att bli obeskrivligt!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.