Botande, tro, och undrets Gud

Botande, tro, och undrets Gud

Vi har en Gud som hör våra böner och som är i stånd till att bota

Vi kan vila trygga i tron på att Gud, undrets Gud, hör våra böner. Han är en allsmäktig Gud – inte ens en sparv faller i backen utan att det är hans vilja.

En man som hade varit sjuk i trettioåtta år tog upp sin säng och gick iväg som en frisk man. (Joh 5:1-17)

Jesus stack fingrarna i öronen på en döv man som även hade ett talfel. Han suckade och sa “Öppna dig!” och hans öron öppnades och han kunde tala rent igen. (Markus 7:32-35)

Petrus sa till en man som hade varit lam i åtta år ”Jesus Kristus botar dig! Res dig och gör själv i ordning din säng!” Då reste han sig omedelbart. (Apg 9:32-35)

“Många tecken och under skedde bland folket… Och ännu fler kom till tro på Herren” (Apg 5:12-15)

Det finns många exempel på botande i Bibeln. Men är dessa mirakel endast något från det förflutna? Botar Gud sjukdomar på folk? Vad säger egentligen Bibeln om botande?

Tron på en allsmäktig Gud

I kristendomens tidiga dagar, då församlingen precis hade börjat byggas upp, använde Gud mirakler som dessa för att uppbygga tron. Men den gemensamma nämnaren för alla dessa under ligger i ett ord nämligen tro. Ingen blir botad utan tro på Gud, som är i stånd till att frälsa. (Sef 3:17) Jesus sa till kvinnan som rörde hans mantelflik för att bli botad: “Din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga!” (Mark 5:34)

Ingen blir botad utan tro på Gud, som är i stånd till att frälsa.

Gud är fortfarande lika i stånd till att frälsa i den tid vi lever nu. “Jag, Herren, har inte förändrat mig.” (Mal 3:6) Genom honom är samma kraft tillgänglig på samma sätt som den var för i tiden.

Ett rent samvete för Gud

Jakob skriver: “Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” (Jak 5:14-16).

“Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade.” Låt Guds ljus skina över ditt liv. Du vet om du kan stå ren inför Guds ansikte eller om du medvetet döljer något som du inte helt har kunnat ge upp. Det bli inget botande om det finns någon dold synd. Att erkänna sin synd och vända sig bort från synden kan leda till botande. Det finns ingen garanti att du blir botad om du bekänner. Det är snarare en förutsättning för botande. Om det är något som kommer mellan ditt förhållande till Gud. Något som hindrar din ande från att vara ren, så måste det bort. Detta gäller lika mycket för den friska som den sjuka.

Om du är ärlig med dig själv, om du renar dig själv och om du ordnar upp allt, så är allt som det ska.

Sjukdom är emellertid aldrig en orsak till att anklaga någon att vara orättfärdig, allra minst en själv. Detta gäller både fysiska och psykiska sjukdomar. Man kan sträva med frågan “Varför straffar Gud mig så” “Vad gör jag för fel?” Om du är ärlig med dig själv, renar dig själv och ordnar upp allt så är allt som det ska.

Gud bönhör oss

Gud svarar oss när vi ber. Som människor måste vi försona oss med det faktum att han inte alltid kommer att svara på våra böner på det sätt som vi förväntar oss. I versen står det “Trons bön ska bota den sjuke”. Sjukdom kan få oss att hamna i alla möjliga sorters frestelser som t ex otålighet, oro, ångest eller klagan. Om vi använder oss av möjligheterna till att bli frälst från dessa synder, kan Gud utföra ett arbete i oss som inte nödvändigtvis hade kunnat göras om vi hade varit friska. Prövningarna vi upplever kan förstärka vårt förhållande till Gud och på det sättet blir vi frälsta! Frälsta från synden som ligger i alla människor och som är den största sjukdomen av alla

Vi har en Gud som hör våra böner och han är inte likgiltig för oss. Fortsätt i tro! Tro på undrets Gud!

Du har varit lydig mot det som står i Jakobs brev och trons böner har lagts fram inför Gud. Han tar dessa böner i beaktande. De kan röra Guds hjärta. Han älskar oss och vill oss det allra bästa. Han hör och, när tiden är inne, handlar han. Vi har en Gud som hör våra böner och han är inte likgiltig för oss. Fortsätt i tro! Tro på undrets Gud!

Ibland botas man direkt. Från dödens port till full hälsa i en handvändning. Andra gånger märker man nästan inte att pilen har börjat vändas från sjukdom till hälsa. Ibland utförs ”undret” med hjälp av dina läkare, men tvivla aldrig på att Gud har hört dina böner. ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” Fortsätt i tro! Tro på undrets Gud!

Vi kan läsa historien om Hiskia i 2 kungaboken 20. Han var sjuk och nära döden. Profeten Jesaja gick bort till honom och sa ”Se om ditt hus, ty du kommer att dö och skall inte tillfriskna.” Men Hiskia bad till Gud och Gud sände Jesaja tillbaka till Hiskia med meddelandet: "Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall göra dig frisk! … Jag skall lägga femtom år till din livstid.” Guds plan var att Hiskia skulle dö, men hans böner rörde Guds hjärta

Fullkomlig frid i Gud

Vi kan lära att lita på Gud till en sådan grad att vi har fullkomlig frid i honom. Han är i stånd till att frälsa oss. Från sjukdom och från synd, som är det största av allt.

Använd förhållandena som Gud har gett till att formas efter hans Sons bild.

Tro på att i Guds händer är allt som det bör vara. Sträva efter att följa i Jesu fotspår i sjukdom och i hälsa och besegra synden Använd förhållandena som Gud har gett till att formas efter hans Sons bild. (Rom 8:29) Och när tiden är inne för att gå hem och vara tillsammans med Gud, så gläd dig! Det är inte en evig död. Det är ett evigt liv med Herren!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.