Bryt länkarna som du inte visste band dig.

Bryt länkarna som du inte visste band dig.

Vet du egentligen vad bibeln säger om att vara en slav?

Frihet. Kan du smaka det? Vad av allt det goda är större än frihet? Före allt annat, pengar, fina bilar, att vara bra på sport osv, värdesätter de flesta friheten högst. Men är du verkligen fri?

Du kan tänka vad du vill, säga vad du vill, göra vad du vill. Det är ett fritt land. Du väljer själv. Helt tills du ser ett par nya skor i köpcentret och bara måste ha dem. Eller när en klasskompis säger något extra dumt och du bara måste ge ett sarkastiskt svar. När en attraktiv person går förbi dig på stranden och du bara måste titta. Plötsligt har du inte så mycket kontroll över dina val ändå.

Det är slaveri av den värsta sorten. Att vara syndens slav. Som Jesus säger i Johannes 8:34: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav."

Det känns som om du får allt du önskar.
Kanske är du inte så fri som du trodde?

Ofta känns det inte som slaveri. Det känns som om du gör det du vill. För något i dig vill använda pengarna på de nya skorna i köpcentret – pengar som du vet att du inte har. Något i dig vill verkligen ge ett svidande svar när klasskompisen säger något dumt. Något i dig vill se efter de attraktiva människorna på stranden. Det känns som frihet. Det känns som om du får allt du önskar.

Som kristen vill du också leva efter Bibelns bud, helig och ren och fri från synd (1 Joh 3:3). Men det finns fortfarande något i dig som vill synda. Och egentligen är du inte längre det du vill vara. När du känner att länkarna binder dig och hindrar dig från att göra Guds vilja, gång på gång, då vaknar ett ordentligt hat mot synden inom dig.

"Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag." (Rom 7:21-22)

Bara för att du bestämmer dig för att leva för Jesus så betyder det inte att din synd bara försvinner av sig själv.

Du glädjer dig över Guds lagar men ändå ligger det onda så nära till hands fast du vill göra det goda. Bara för att du bestämmer dig för att leva för Jesus så betyder det inte att din synd bara försvinner av sig själv. Men du kan besegra dess makt över dig. Du kan bryta de länkar som binder dig. När ditt hat mot synden är starkt nog kan du förnekta synden som provar att tvinga dig till att handla eller tänka på sätt som inte behagar Gud. Du kan döda den syndiga naturen i dig och bli fri (Kol 3:5).

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft." (Apg 1:8) Den Heliga Andens kraft blev given precis på grund av detta. Vid tro, vid lydighet, vid Guds stora nåd och barmhärtighet, krossas syndens länkar och du blir fri. Bibeln innehåller den kraft du behöver för att bli färdig med synden. Den kraft du behöver för att inte göra det du inte vill. Lydighet mot Gud och sanningen gör dig fri. Du är inte skyldig Satan något. Jesus har köpt dig fri från all din skuld och synd.

Bibeln innehåller den kraft du behöver för att bli färdig med synden.
När synden verkar tvinga dig till att göra något, se hit eller dit, och den är så stark att du känner att du bara måste göra det, kom då ihåg att Bibeln kallar oss till att vara fria. Vi är inte längre bundna av syndens länkar. Be till Gud. Gör det han befaller. Stå emot lustarna som reser sig inom dig och döda dem.

"Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta." (Jes 40:31) Du är med andra ord fri!

"Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria." (Joh 8:36)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.