Dagens ark

Dagens ark

Vilken betydelse har historien om Noaks ark för oss som lever flera tusen år senare?

5 min ·

Du har kanske hört historien om Noaks ark som barn: En gudfruktig man var lydig mot Gud, och byggde en enorm båt för att rädda sin familj från den vrede som Gud sände över jorden i form av en stor översvämning. Hur tacksam måste inte Noak och hans familj ha varit under de 40 dagarna med regn! De hade varit lydiga mot Guds varningar! Vilken betydelse har den här historien för oss som lever flera tusen år senare än Noak?

Första Moseboken 6:5 förklarar varför Guds vrede kom över jorden på Noaks tid: ”Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.” I Romarbrevet 1:18-19 kan vi läsa mer om denna ondskan: ”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem.”  

Finns det en ”ark” som vi kan gå in i?

Med andra ord glädjer Gud sig över dem som söker att vandra trofast mot den förståelse han har gett dem om det som är sant och rätt. Å andra sidan tänds hans vrede mot dem som gång på gång går emot de sanningar som han har lagt i dem. I Predikaren 7:29 lägger Salomo märke till mänsklighetens tendens att komma bort ifrån sanningen: ”Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna rättsinniga. Men sedan har de tänkt ut många onda planer.”

Gud har även klart och tydligt varnat oss på många ställen i Bibeln om att hans vredesdom ska komma över jorden en gång till, även om det inte blir i form av en översvämning. Finns det en ”ark” som vi kan gå in i, för att sparas på samma sätt som Noak och hans familj blev sparade?

För dem som längtar efter att leva ett sant och uppriktigt kristet liv, är svaret: ”ja!” ”Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.” (Första Thessalonikerbrevet 5:9). I Johannesevangeliet 15 bjuder Jesus in oss i den moderna tidens ark: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.” (Vers 9 och 10). Om vi väljer att leva ett liv i trofasthet mot Guds ord, så placeras vi tryggt i dagens ark.

Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek

Men som människor frestas vi ändå, även efter att vi har givit våra liv i Guds händer, att säga och göra saker som är helt motsatt av det som vi vet är Guds vilja. Vi kan till exempel frestas att ljuga om ett fel vi gjorde på jobbet, sprida rykter om andra eller fuska med pengar. Men i Kristus finns det kraft till att undkomma det som framkallar Guds vrede, och till att leva ett liv som tilltalar Herren.

I Första Korinthierbrevet 10:13 har vi detta löfte: ”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” Om vi söker Gud av hela vårt hjärta så uppfyller han det här ordet i våra liv.

Guds ord ger oss klar vägledning i hur vi kan få den kraften vi behöver för att segra över vår syndiga natur:

– I Psaltaren skriver David om att gömma Guds ord i våra hjärtan, ord som kan hjälpa oss att stå emot när vi frestas till att synda (Ps 119:9-11).

– I Hebreerbrevet förmanas vi till att söka honom i bön för att få hjälp i frestelsens stund (Hebr 4:15-16).

– I sitt första brev uppmuntrar Johannes oss till att ha gemenskap med andra som också har ett sinn som önskar att segra över synden (1 Joh 1:7).

– I Lukasevangeliet säger Jesus till sina lärjungar: ”Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.” (Luk 9:23).

Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig

Genom att leva ett sådant liv i Kristus, undkommer vi vreden som Gud ska sända över de ogudaktiga, precis som Noa och familjen gjorde. Hur tryggt och gott blir det inte att vara inne i denna ark i alla de tider som kommer över våra liv, och över mänskligheten!

”Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.” (2 Petr 1:3-4).

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.