Daniel: Alltid trofast mot Gud

Daniel: Alltid trofast mot Gud

Detta är en berättelse om äkta trofasthet.

4 min ·

Detta är en berättelse om mod och tapperhet, men allra mest om äkta trofasthet.

Daniel vaknar och en ny dag strömmar in genom de öppna fönstren. De är riktade mot hans älskade hemstad Jerusalem. Daniel knäböjer ödmjukt vid fönstret och låter sin innerliga bön gå till sin enda Herre. Detta brukar han göra tre gånger om dagen och denna dag är inget undantag. Men nu knäböjer han under en helt annan risk är tidigare.

Det är inte tal om att han ska överge sin Gud som har varit med honom från hans första dag.

Det är rakt av livsfarligt att knäböja för andra än kungen idag. Precis som alla andra i landet Babylon har Daniel läst det senaste påbudet utsänt av kungen. De som tillber andra under de närmaste trettio dagarna, kommer att kastas i lejonhålan. Det är ett förfärligt öde.

Daniel tvekar inte. Inte tal om att han ska överge sin Gud som har varit med honom från hans första dag. Daniels Gud har aldrig svikit honom och Daniel ska heller aldrig svika Gud.

Daniel tjänade Gud, och endast Gud

Bibeln berättar om vad som hände sedan:

“Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus… Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud.” Dan 6:10-11.

Daniel blev arresterad och kastad i lejonhålan. Men Gud den allsmäktiga vakade över sin trofasta Daniel och han fick inte en skråma. (Dan 6:9-24)

Daniel fortsatte att be till Gud fattig i sig själv och Gud hörde honom. Så fort Daniel började be, befallde Gud änglarna att dra ut och hjälpa honom.

Så fort Daniel började be, befallde Gud änglarna att dra ut och hjälpa honom.

“Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked” Daniel 9:23

Tänk att få ett sådant besked från himlen: ”Du är högt älskad! Dina ord har blivit hörda! Vi änglar har sänts hit för att hjälpa dig”

Detta är en berättelse om mod och tapperhet, men mest av allt trofasthet. Daniel var kompromisslös. Han vägrade böja sig och anpassa sig efter andra människor och låta dem forma honom med sina åsikter och regler, även om det kunde innebära döden. Daniel tjänade Gud och endast Gud, även om det kunde kosta honom livet.

Kallad till att leva i evig härlighet

Den dagen Daniel knäböjde och bad till Gud, skrev han egentligen under sin egen dödsdom. Men Gud tänker inte som människor, och han har heller inte samma begränsningar som vi har. Den Gud som räddade Daniel från lejonen är samma Gud idag och för evigt.

Låt oss ha samma tankesätt som Daniel, så att vi ber till Gud varje dag om nåd till att bevaras i hans vilja.

Så även i möte med morrande lejon, eller om vi tänker på våra egna liv, i möte av vilket lidande som helst som vi kan uppleva här, så belönar Gud trofasthet. När vi böjer oss för Honom och bestämmer oss för att aldrig överge vår Gud, oavsett vad som än händer, så belönar verkligen Gud oss rikligen. Vi blir oerhört nyttiga för honom och kan vara en verklig välsignelse och hjälp för människorna runt oss, precis som Daniel blev en ovärderlig rådgivare för Babylons kungar.

Gud hör de troendes böner! Låt oss ha samma tankesätt som Daniel, så att vi ber till Gud varje dag om nåd till att bevaras i hans vilja.

”Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda.” Dan 10:12

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.