Därför är enfaldig trohet viktigt

Därför är enfaldig trohet viktigt

Vi kan inte låta Satan göra det komplicerat för oss.

Det goda och det onda

Mitt i Edens lustgård hade Gud planterat två speciella träd: Livets träd och Kunskapens träd om gott och ont. Gud hade förbjudit Adam och Eva att äta av det sistnämnda trädet, men de fick lov att äta hur mycket de ville av Livets träd, för i Paradiset skulle bara livet och det goda härska. Så även i församlingen: "[…] men jag vill att ni skall vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Rom 16:19.

Vi ska inte besegras av det onda

Gud känner det goda och det onda utan att ondskan kan utöva makt över honom. Så fungerar gudomlig natur (1 Mos 3:22). Som naturliga människor är vi däremot så svaga att vi lätt blir besegrade av ondskan. Gud vill bevara oss från det onda på grund av sin djupa kärlek till oss. Adam och Evas enda möjlighet till att sparas från den onda i Edens lustgård var att lyda Guds bud och att inte äta av Kunskapens träd. Att inte bli besegrad av det onda är Guds vilja för oss även idag. Inte bara att få förlåtelse. Nej, han vill att vi ska få full seger över ondskan.

Detta vet Satan. Därför förförde han Eva till att äta av Kunskapens träd med det lögnaktiga löftet om att hon skulle bli lik Gud och inte dö, för Gud dör inte fast han känner gott och ont (1 Mos 3:4-5) En sådan listig religiös förförelse han använde sig av. Satan förförde Eva och fick överträdelsen av Guds Ord att låta som något gott, tilldragande och förnuftigt. Är det annorlunda i dag?

Påverkad av honom blev Eva kastad runt genom hans spel och skicklighet i vilseledningens konst. Hennes tankar förvirrades och hon hamnade långt borta från Guds vilja; att enfaldigt lyda Guds bud och inte äta av det ena trädet. Under en sådan förvirring blev skillnaden mellan gott och ont både vag och otydlig. Även Eva upplevde det. Hon föll i överträdelse och förlorade Edens lustgård (Ef 4:14; Gal 5:10; 1 Tim 2:14).

Enfaldig trohet mot Kristus

"Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus." 2 Kor 11:3. Det är den enfaldiga troheten mot Kristus, som bevarar våra tankar från allt religiöst förförande och förvirring i våra dagar. "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud." Joh 14:15. Detta är himmelsk enfaldighet. Trots ivern de hade i början för Paulus och hans förkunnelse, lät sig till och med galaterna förföras och förlorade vägen. Så kallade "stora apostlar" inbillade galaterna att det inte var nödvändigt att vara korsfäst med Kristus varje dag. Nej, de kunde förlösas på ett mycket lättare sätt. På den tiden blev de förkunnade att det räckte för dem att bara låta omskära sig kroppsligt (Gal 5:10; 2 Kor 11:5).

Dagens variant är att vi bara behöver tro på att Jesus fullbordade verket en gång för alla istället för oss. På så sätt är vårt verk, arbete och gärningar inte längre viktiga. "Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?" Gal 3:1.

För Paulus var inte Jesus bara den korsfäste på Golgata. Nej, han var även hans, och vår, korsfäste förlöpare, som i runt 33 år tog sitt kors varje dag. De som följer honom, gör också det. "Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig." Luk 9:23.

Det var Guds Ande som undervisade Jesus i att göra det och Anden driver oss i dag till att göra det samma samt lär oss att göra det med glädje. Precis detta gör oss entusiastiska. Vår tro blir levande och hjälper oss i frestelsen till att göra det goda, och till att förvandlas efter Sonens bild. Gärningarna får inte saknas hos oss, för då förlorar vi Guds kraft och själva frälsningen för själen. En sådan avsaknad mynnar ut i religiösitet, ett sken av gudfruktan och ett liv utan seger. Satan arbetar utspekulerat.  Gör motstånd mot honom, orubbliga i tro […]" 1 Petr 5:9. Det är himmelsk enfaldighet! Kristi brud måste vaka över sitt tankeliv, att det till varje pris ska vara rent och jungfruligt, så att Jesus blir vår största kärlek och vi inte lyder en annan ande, eller ett annat evangelium, som vi inte tidigare har tagit emot (Jak 2:14,17; 1 Kor 1:17-18; 2 Tim 3:5; 2 Kor 11:2,4).

Artikeln publicerades första gången med titeln "Himmelsk enfold" i BCCs norska tidsskrift "Skjulte Skatter" i juni 2010.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.