Därför är förvandling det härligaste av Guds löften

Därför är förvandling det härligaste av Guds löften

Den viktigaste delen av Guds evangelium till oss kan beskrivas med ett ord: förvandling.

Den viktigaste delen av Guds evangelium till oss kan beskrivas med ett ord: förvandling.

Den viktigaste delen av Guds evangelium till oss kan beskrivas med ett ord: förvandling.
Guds högsta önskan för oss är att vi kan förvandlas från vår syndiga mänskliga natur och få del av hans härliga, fullkomliga och gudomliga natur. Detta innebär att vår natur, våra tankar och tendenser kan förvandlas. Från att vara syndiga vrak kan vi bli fullkomliga kärl av Guds härlighet och godhet! Det finns ingen större gåva än detta i hela skapelsen.

"Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen." 2 Pet 1:4.

Vägen till förvandling

Att formas efter Jesu Kristi bild är inte gratis. Det krävs offer av den gamla naturen för att få gudomlig natur. Därför säger Jesus "Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." (Matt 7:14) Det är för att det är så få som är villiga att ge upp sin gamla mänskliga natur.

Min natur kan inte ens "förbättras". Jag måste bli en helt ny skapelse.

Det är omöjligt att påbörja denna livslånga förvandlingsprocess utan att först erkänna att min mänskliga natur är värdelös, eländig och befläckad av synd. Jag måste ropa i mitt inre "Åh jag eländiga människa!" Jag måste känna smärtan och svagheten som kommer av att jag inte kan tjäna Gud i det tillstånd jag befinner mig i. Min natur kan inte ens "förbättras". Jag måste bli en helt ny skapelse. (Gal 6:15)

Och när jag har blivit full av denna andliga fattigdom, när jag har erkänt och accepterat att det inte finns något gott i mig (Rom 7:18), först då är jag redo att börja byta ut min gamla natur mot en ny. Då är jag redo att påbörja vandringen på denna väg och mitt liv i förvandling.

Och Gud kommer att visa mig vägen.

Förvandling kommer steg för steg allteftersom min gamla, syndiga natur dör bort. I de olika situationerna i mitt dagliga liv kommer jag att se saker som min otålighet, avundsjuka, ilska, egoism, begär och stolthet. Genom att förneka dessa tankar och vägra låta dem fästa sig och gro, dödar jag dem. (Kol 3:5) Jag erbjuder det till Gud och låter honom förvandla den biten av mig. Och tar ännu ett steg fram på livets väg.

Jag erbjuder det till Gud och låter honom förvandla den biten av mig. Och tar ännu ett steg fram på livets väg.

Så när en syndig tanke dyker upp som t ex en känsla av avund inom mig, kan jag vägra att acceptera den. Vägra att låta den gro fast och växa! Avundsjuka tankar är fjärran från Guds natur som natten är från dagen! Det krävs inget mindre än ett mirakel för att förvandlas från sådana syndiga tankar till gudomlig natur. Jag ropar till Gud om att frälsa mig från min synd och jag ber honom om styrkan som krävs för att döda den! Jag ber att han ska förvandla mig.

Och den helige Ande ger mig kraften att döda den syndiga tanken. Och när den är död intar en liten bit av gudomlig natur från Gud dess plats. Jag går genom elden och renas. Till och med i så till synes obetydliga situationer får jag del av de mycket stora löftena som är gudomlig natur och evigt liv! Gud gör ett mirakel i mig. Vilken uppmuntran till att förbli trofast!

"Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig." 1 Pet 1:6-7.

Daglig förvandling

Det finns möjligheter till förvandling för mig varenda dag. Och om jag inte ser dem så lever jag förgäves! Om jag inte känner igen synden i mig och dödar den, betyder det att jag har fel fokus för dagen!

Förvandling är en daglig händelse, inte någon magisk trollformel från Gud när jag är äldre.

Förvandling är en daglig händelse, inte någon magisk trollformel från Gud när jag är äldre. Hur kan jag förvänta mig att vara en helt förvandlad person i slutet av mitt liv om jag är samma person idag som jag var igår?
Jag kanske inte märker det särskilt tydligt att jag är en annan person idag i jämförelse med igår. Ofta är förändringarna små. Och det är en lång väg att gå. Men om jag inte kan se min förvandling från dag till dag så kan jag se tillbaka en vecka. Eller en månad. Eller ett halvår.Och när jag ser att jag har blivit mer tålmodig, mer kärleksfull, mer gudomlig än jag var förut, så fylls jag med överväldigande glädje! När jag kan se tillbaka på mitt liv och se att alla gånger som jag har dödat otålighet, faktiskt har resulterat i mera tålamod idag. Att jag förändras. Att jag förvandlas.

Det härliga målet

Mitt mål med livet är att jag formas så mycket som möjligt efter Kristi bild. Att fyllas så mycket som möjligt med gudomlig natur.

Då kan folk runt mig känna att jag utstrålar glädje, frid, kärlek och tålamod. Jesus var en människa under sin tid på jorden och blev frestad på samma sätt som vilken människa som helst, men han kämpade mot synden och gav aldrig vika. Han förvandlades och kunde säga "De som har sett mig, har sett Fadern" (Luk 2:52, Joh 14:7-10, 1 Pet 4:1)

Tack vare sin lydnad mot sin Fader gav han aldrig vika för tendenserna i sin mänskliga natur, så att hans reaktioner under hela sitt liv var gudomliga. Kampen mot synden pågick för fullt inom honom, men folket runt honom kunde bara se Fadern i honom.

(Läs mer om Jesu Kristi liv här.)

Det är även mitt mål! Det är min längtan! Det är min enda önskan för min tid här på jord! Jag vill också kunna säga "Han som har sett mig, har sett Fadern." Jag vill också uppnå gudomliga natur.

Och med Guds nåd är det fullt möjligt.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.