Därför behöver du aldrig bli modlös igen

Därför behöver du aldrig bli modlös igen

Lär vilka vapen du har till förfogande, så att modlöshet kan bli historia i ditt liv.

Varifrån kommer egentligen modlöshet och tvivel?

Missmod och ängslan beror endast av en sak, nämligen synd. Den som inte syndar på något sätt kan omöjligt bli modlös. Man behöver emellertid inte bli modlös när man har syndat. Det står inte: "Modlösa är de vilkas överträdelser är förlåtna", utan snarare tvärtom: "Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna". (Rom 4:7)

Modlöshet kommer av att man först syndar och sedan tvivlar. Vad tvivlar man på? Att synden är förlåten i samma sekund som den bekänns. Att den är fullständigt förlåten och glömd för evigt. Att Gud älskar oss trots allt, även om vi har syndat. Att man har rätt till att vara frimodig iallafall. Att det hjälper att be. Osv.

Varifrån kommer detta tvivlet? Från vår motståndare, djävulen, lögnaren. Varför tror du på honom? Är det honom du söker? Litar du på honom? Är det hans ord du gömmer och bevarar i ditt hjärta? Vem har frälst dig och gjort dig salig?

Vad händer när man väl har blivit modlös? Jo, genom det har man tappat resten av sin motståndskraft. Resultatet blir att synden får ännu mer makt över en, så att det inte bara stannar vid den enda synd som gjorde en modlös. Det blir istället en hel hög av synder. En period där synden härskar över en på olika sätt, där synd läggs på synd.

Trons kamp

Det behöver inte vara så för en enda själ. Alla kan lära sig att kämpa trons goda kamp och vandra i trons frimodighet och vara vid gott mod under alla omständigheter, även när man har fallit.

Denna trons kamp kan delas i två delar. Det ena är att vandra trofast i Anden och i tro, hela tiden, vakande och kämpande, så att man inte går med på någon frestelse. Att man inte fullför köttets lust, så att ingen synd befruktas. (Gal 5:16: Jak 1:15) Då är man fullständigt säker på att hålla modlösheten borta. Fullständigt säker på att segra över Satan. Då hittar han ingen ingång, inga hål i rustningen som han kan skjuta sina brinnande pilar genom.

Den andra delen av trons kamp består av att besegra Satan, anklagaren, och fördriva honom när man har syndat. Det sista är det viktigaste, eftersom det är det vanligaste och det man först behöver lära sig för att stå emot Satan.

Satan, anklagaren, är en lögnare

När man har syndat, kommer anklagaren direkt och anklagar en. "Så många gånger", säger han. "Ja, det är sant", säger själen. "Du är helt hopplös", fortsätter Satan. "Ja, det är sant", håller man med. "Du kommer aldrig att förändras", påstår han. "Nej, det ser inte ut så", hänger själen på. "Varför går du ens på möte?" "Nej, vad har jag egentligen där att göra?" Och går man på möte, säger Satan: "Det passar inte för dig att be". "Nej, det är sant." "Om du vittnar så är du en hycklare." "Ja, det är nog bäst att tiga", tänker själen. "Du kan inte sjunga högt, för då tror man att du har seger", säger Satan. "Det har du rätt i", säger själen.

Anklagaren pratar som om han är en sanningens apostel! Jo, man tackar! Var det inte sant då, allt det han sa? För det första var det inte det. För det andra var meningen lögn där bokstaven var riktig. För det tredje måste jag lägga till: Och vad med det han inte sa?

Då kommer frågan: Hade du inget sant att säga honom? Inte ett enda Guds ord? Inte ett enda vapen? Nej, du var en dålig krigare. Du var ingen krigare överhuvudtaget! Du övergav dig direkt till fienden. Du högg inte med svärdet en enda gång för din egen själs frälsning eller för din hövding! Du sträckte villigt ut båda händerna till motståndaren och lät honom ta dina vapen och sätta handbojor på dig för att göra med dig vad han ville.

Vapen som man kan slå tillbaka med

Vi befinner oss inte här i världen för att leka "tjuv och polis". Du måste mönstra krigarna och kämpa tills blodet flyter mot vår arga motståndare, både för din egen och för andra själars skull. Vi måste iföra oss ljusets vapen, Andens svärd som är Guds ord. Med detta kan vi alltid fördriva och besegra Satan.

Res dig direkt efter att ha fallit och syndat. Erkänn din synd, så kan du vara säker på att den raderas omedelbart enligt sanningens Ord. (1 Joh 1:9) Hugg lös på Satan med detta svärd, när han anklagar. Ge honom också några hugg med 1 Joh 2:1-2, samt med Ordspr 24:16. Påminn honom om att han lät den rättfärdiga bli korsfäst. Att han har förlorat slaget. Att han inte har något att hämta hos dig.

Kristus älskar dig! Han försvarar dig! Han förlåter dig gärna! Och även om du skulle stängas inne av fienden så att du tvingas hoppa i vattnet under kulregn, så ta svärdet med dig i munnen, var vid gott mod och överge dig aldrig till fienden.

Det att besegra och fördriva Satan (motståndaren, lögnaren, anklagaren) när man har syndat, är otroligt viktigt. Det bästa är självklart att segra i frestelsen, så att man inte syndar överhuvudtaget, men om man förlorar ett slag, så gäller det att vinna nästa! Det första slaget handlar om en eller annan synd i tanke, ord eller handling. Har man förlorat detta, blir det omedelbart krig igen. Denna gång om modlöshet eller frimodighet. Det är endast ett av två utfall i varje tillfälle. Antingen segrar du, eller så blir du besegrad.

Vem tror du på? Vem följer du?

Satan anklagar Guds utvalda dag och natt. (Upp 12:10) Men Kristus försvarar oss dag och natt. (1 Joh 2:1) Vem tror du på? Vem har rätt? Vem av dem talar sanning?

"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa […]" 2 Tim 1:7. Varifrån har du då fått den? För vem har du öppnat örat och hjärtat för? Mot vem har du varit lydig? Vem har du visat tillit till? Vem har du motstått? Vem har du underordnat dig?

"Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er."Jak 4:7. "Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden."1 Petr 5:9. "[…] och ge inte djävulen något tillfälle."Ef 4:27. Vem har du öppnat för? Vem har du gett tillfälle till?

Vår framtid och hopp!

Av hela min kraft förmanar jag varenda själ som av hjärtat, kosta vad det kosta vill – vill bli av med synden: Var vid gott mod! Var frimodig! Håll ut! Om den starka Satan alltid är mot dig, så är den ännu starkare Kristus alltid för dig! Tack och lov och pris! Segern blir din till slut! Satans arbete är att anklaga alla som faller. Kristi gärning är däremot att försvara, stötta och uppresa alla de som faller. (Ps 145:14; Ordspr 24:16; 1 Joh 2:1)

Du kan omöjligt besegra Satan med känslor, åsikter, önskningar och drömmar! Du måste slå ner honom med svärdets egg, med Guds eget precisa ord. Beväpna dig nu, med sanningens ord i ditt hjärta och vid din sida. Ha alltid dina vapen klara! Slå till så fort du märker allra minsta tanke som strider mot sanningen. Skulle du trots allt synda, och du hör anklagarens röst: "Ja, men det är ju sant att du gjorde detta, och du är sån och sån", så svara: "Ja, men jag vet något annat som också är sant". Och överös honom med passande bibelverser! Spara inget! Två eller tre bibelverser kan jaga honom långt bort. Han är ju ljusets furste, och i ljuset (Guds ords ljus) kan han omöjligt hålla ut.

Tack och lov och pris! Vår framtid är ljus och lång! Och full av hopp! Framåt krigare, till kamp och till seger – med svärd! Använd Andens svärd som är Guds levande, sanna, oförgängliga ord. Det biter verkligen. Så blir motståndaren modlös – istället för dig!
Detta är en redigerad version av en artikel som publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i februari 1927, under titeln "Motløshet".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.