Därför behöver jag inte oroa mig för mina barn

Därför behöver jag inte oroa mig för mina barn

Som förälder kan jag inte vara med och passa på mina barn hela tiden, men det finns en som kan det!

4 min ·

Ett nytt skolår har startat och min yngsta pojke har börjat förskolan. Alla mina barn är borta under dagen nu, vilket har gett mig blandade känslor och frågor. Hur kommer skolåret att gå för pojkarna? Kommer de att få vänner? Om de får det, kommer det vara bra vänner? Hur kan de hålla sig borta från dåligt inflytande?

Det kanske är naturligt att ha sådana tankar, men det betyder inte att jag måste låta dem fylla mig med oro. Guds ord säger snarare motsatsen!

I Jer 29:11 står det: "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp."

Så tröstande och hoppfullt! De har framtid och hopp!

Vad kan jag då göra när dessa oroliga tankar kommer? Jag kan be för mina barn, eftersom jag har upplevt att denna vers är sann: "Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord!"Ps 17:6. Och när jag ber, ber jag inte "att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda." (Joh 17:15) Därför vet jag att Gud är med mina pojkar för att vägleda varenda steg de tar, även om jag inte kan vara med dem överallt.  Vilken tröst och vila det ger mig!

Jag måste vara en lärjunge

I Jak 5:16 står det: "Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Hur kan jag vara rättfärdig i Guds ögon så att mina böner blir hörda och besvarade? Genom att leva som en lärjunge. Alltså att med andra ord förneka mig själv och dagligen ta upp mitt kors. (Luk 9:23) Jag följer med andra ord Jesu fotavtryck och arbetar för att ge upp min egen vilja och välsigna andra.

Jag kan välsigna mina barn genom att vara en god förebild hemma, i mitt sätt att hantera saker, eller i mitt sätt att svara och reagera i olika situationer. Jag kan välsigna pojkarna genom att tillbringa tid tillsammans med dem och se till att de känner sig älskade och omhändertagna. Lyssnar jag till exempel på dem när de kommer hem från skolan och berättar om sina upplevelser under dagen? Offrar jag "min" tid för att istället fokusera på dem? Lär jag dem Guds ord, läser Bibeln tillsammans och ber med dem? Det finns många sätt och möjligheter att välsigna dem på. Jag måste bara vara uppmärksam och använda de möjligheter jag får!

Jag kan leva mitt liv på ett sådant sätt att de upplever sitt hem som tryggt och gott. De kan se att Guds ord är levande, eftersom de kan se det i mig. Det är det som kommer att få dem att vilja leva samma liv själva. Någon sa en gång: "Om föräldrar är helhjärtade lärjungar, blir det naturligt för barnen att följa efter." Dessa ord har gett mig så stort hopp för mig själv och barnen! Ja, mina barn måste leva i denna värld, men de kan leva här utan att bli påverkade av den. De kan istället vara ett ljus som utstrålar godhet och renhet!

"Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro." (1 Joh 5:4)

Därför behöver jag inte oroa mig för mina barn. Deras framtid är ljus och full av hopp!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.