Därför kan du alltid glädja dig i frestelser

Därför kan du alltid glädja dig i frestelser

Visste du att prövningar kan bli en himmelsk guldgruva för dig?

4 min ·

Den människa jag är född som, är inte klar för en gärning i himlens rike. Jag har långt ifrån gudomlig natur. Det är precis därför jag kan glädja mig när jag möter prövningar i mitt liv – för då kan jag få det!

För att kunna göra något med det dåliga som bor i mig måste jag först se det. Det är just därför jag möter prövningar. Gud använder prövningar för att visa mig vad jag behöver rensa bort. Det är på det sättet jag helgas – blir lik Jesus Kristus.

Prövningen är inte till för att göra livet svårt och olyckligt för mig

Prövningar kommer i alla möjliga former och är olika för olika personer. Gud känner mig och vet precis vad jag behöver. Därför kan jag glädja mig när jag hamnar i svåra situationer, små som stora. (Jak 1:2-4, 1 Pet 1:6-7) Jag behöver detta! Den mänskliga reaktionen är ofta den raka motsatsen, men jag är ju kallad till att utbildas för himlens rike. Då måste jag lyssna på vad Guds vilja för mig är just nu. Vad vill han visa mig i denna situation? Vad är det jag måste rensa bort?

Prövningen är inte till för att göra mitt liv svårt och lyckligt. Gud ger mig skräddarsydda situationer för att jag ska se synden som bor i mig, så att jag kan erkänna sanningen och bli lycklig och fri.

Prövningarna blir livsnödvändiga situationer för mig när jag ser dem som en värdefull möjlighet till helgelse.

Prövningen får fram min natur och jag får t ex se mina krav på andra personer eller att jag är otacksam och otålig. Men det är Guds stora nåd att jag överhuvudtaget får se min natur. Det är ljus från himlen som gör detta så klart för mig. På så sätt kan jag få del i gudomlig natur i just denna situation.

Därfor står det: "Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar." Jakob 1:2.

Prövningarna blir absolut nödvändiga situationer för mig när jag ser dem som en värdefull möjlighet till helgelse. Det blir något jag inte hade velat vara utan! Även om det mänskligt sett kan vara tufft så gläder jag mig mitt i själva prövningen, eftersom jag har ett högre mål i sikte.

Vad gör jag när elden kommer?

”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.” 1 Pet 4:12-13.

Peter uppmuntrar här till att glädja sig i lidanden, eftersom det gör att Jesu liv kan komma fram ur mig. Helgelse är det övergripande målet för allt som händer mig, så att jag en dag kan stå obefläckad framför Gud. Det är helt nödvändigt att det kommer en ”eld” över mitt liv för att detta ska ske och då gäller det att stå orubbligt! Be till Gud om att hantera förhållandena rätt och få mest möjligt ut av dem istället för att önska sig bort från dem. Elden rensar guldet från allt orent. ( 1 Pet 1:7)

Gud känner mig och vet precis vad jag behöver.

Vad är bättre än att få gudomlig natur? De som står trofasta i prövningen upplever detta, gläder sig och kan tacka för möjligheten att komma vidare på vägen och utvecklas vidare genom att genomföra Guds vilja.

”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” Rom 8:28.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.