Därför måste Gud vara en nitälskande Gud

Därför måste Gud vara en nitälskande Gud

När Gud skulle sätta namn på sig själv beskrev han sig själv vid ett tillfälle som «Nitälskare». Detta kännetecknar en del av Guds väsen. 2. Mos 34:14: «Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han»

5 min ·

När Gud skulle sätta namn på sig själv beskrev han sig själv vid ett tillfälle som «Nitälskare». Detta kännetecknar en del av Guds väsen. 2. Mos 34:14: «Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han»

Gud blåste in livets ande i den första människan. 1. Mos 2:7: «Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse». Denna ande blåser han in i alla människor och Gud längtar avundsjukt efter denna ande som bor i oss «Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?» Jak. 4:5.

Kamp om vår ande

Gud vill inte att vår ande ska sväljas av denna världen eller denna världens gud, som är djävulen, utan Gud vill ha en förbindelse med vår människoande, så att han kan lägga ner sin goda vilja i oss. Om denna goda förbindelse upprättas, kommer han att leda oss till ett gott och fridfullt liv.

Gud vill inte att vår ande ska sväljas av denna världen eller denna världens gud, som är djävulen

Men denne världens gud, djävulen, är också verksam. Han vill också få tag i vår människoande, för att påverka oss till att göra hans vilja. Han har kommit för att förstöra oss och han talar till vårt «kött». «Köttet» är människans inneboende synd och dess jordiska begär som vi har ärvt från våra förfäder och som stammar från syndafallet. Här uppstår en kamp mellan två makter, och i denna kamp nitälskar Gud för vår ande. Han vill även att vi ska nitälska med «Guds nitälskan» i denna kamp.

Olika drivkrafter

Bibeln talar också om dessa två motstridande andemakter,«den helige Ande» mot «Antikrists ande». I den helige Ande ligger hela Guds vilja, som är det goda, välbehagliga och fullkomliga, medan Antikrists ande är full av djävulens påverkan till att upphöja sig själv och stänga ute Gud och hans vilja. I denna kamp nitälskar Gud för oss och ger oss av denna nitälskan som drivkraft, en iver, till att nå det mål Gud har satt för oss, nämligen att segra över Antikrists ande och bli levandegjorda i vår människoande. Det innebär att vår människoande vänds bort från det att vara vänd mot jorden och bara upptagen av egna intressen och behov samt det temporala, mot det att bli himlavänd och förenas med Guds vilja som är det goda och fullkomliga och eviga.

Han sänder situationer på livets väg, som visar oss den synd som bor i oss, samt ger oss kraft och nitälskan till att besegra synden

I detta arbete med oss nitälskar Gud och lägger även ner denna nitälskan i oss som tror på honom. Gud använder sig av alla medel han har tillgång till för att detta ska lyckas, både i livets motgångar och medgångar. Han sänder situationer på livets väg, som visar oss den synd som bor i oss, samt ger oss kraft och nitälskan till att besegra synden som vill förstöra vår glädje och frid i Gud.

Guds nitälskan – mänsklig nitälskan

Det är skillnad på Guds nitälskan och mänsklig nitälskan. Guds nitälskan är full av framtid och hopp, medan den mänskliga nitälskan endast drivs av sitt eget liv och sina egna intressen samt fördelar här på jorden. Guds nitälskan driver oss in i ett nytt liv där vi är villiga att ge vårt eget liv för att finna det liv som finns i Jesus Kristus och som även har det eviga livet i sig. Denna nitälskan driver oss in i den död som Jesus kom med, där vi kan döda synden som bor i vårt kött och på det sättet levandegöras i vår människoande för detta eviga liv. 2. Kor. 4:6-18.  Den delen av vår människoande som har blivit levandegjord, blir vårt ljus och vår glans in i evigheten. Gud önskar att alla människor ska komma in i denna rening och utveckling bort från syndafallets famntag och in i ett segrande liv, så som Paulus beskriver det i Rom 6:22: «Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv.»

Gud nitälskar för detta arbete. Han nitälskar för vår ande och han ger den nödvändiga nåden för att detta ska lyckas.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.