De tre korsen på Golgata: vad betyder de?

De tre korsen på Golgata: vad betyder de?

Tre män blev korsfästa på långfredagen. Vilka var de?

Tre män blev korsfästa på långfredagen. Vilka var det?

"Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra." Luk 23:33.

Det var inget sammanträffande att Jesus blev korsfäst tillsammans med två brottslingar. I Jesaja står det nämligen: Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe." Jes 53:12.

Det första korset

"En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: ”Är inte du Messias? Fräls då dig själv, och oss också!” Luk 23:39.

Denna brottsling representerar världen, som önskar frälsning utan att ge domen medhåll. Om du nu är Messias, så ta bort domen, släpp dig själv och oss fria och visa vad du duger till. Om du är kristen, så ska du också vara mig till behag och tillfredsställa mina krav. Om du är Messias, så dra upp till Jerusalem under högtiden och visa dig för folket. Kasta dig ner från templets översta hörn, och befall stenar att bli bröd. Låt din ära och ditt pund synas, så att man verkligen kan se och förstå att Messias har kommit till oss.

Andens övertygelse om dom, eftersom denna världens furste är dömd, är spikar som den ogudliga aldrig kan få utrivna från sitt hjärta.

En sådan Messias vill världen ha, och en dag kommer deras önskan att uppfyllas i form av antikrist. Kristi uppdrag var emellertid inte att släppa lös världen, och göra tecken och under inför djurets åsyn och få dess bifall. Han kom för att korsfästa världen och föra den i döden, så att alla de som dör med honom ska få livet.

Brottslingen hängde där korsfäst. Håna kunde han, men han var dödsdömd, och korsets spikar höll trofast sitt byte. På samma sätt är världen korsfäst, för om en är korsfäst för alla, då räknar vi med att alla är korsfästa, och om en är död för alla, då är alla döda. Andens övertygelse om dom, eftersom denna världens furste är dömd, är spikar som den ogudliga aldrig kan få utrivna från sitt hjärta. Självklart kan världen, precis som rövaren, försöka att frälsa sitt liv, men det kommer inte att lyckas. Den kommer att mista det.

Det andra korset

”Men den andre tillrättavisade honom och sade: ’Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont.’” Luk 23:40-41.

Den första brottslingen ville bli frälst utan dom, medan den andra däremot ville lida för sina onda gärningar efter köttet, så att han kunde vara fri från dem i evigheten. Han lade sin börda av synd på honom som bar all världens synd, och fick löfte om att vara med Jesus i Paradiset.

Han rensades från det han dömde. Synden inom sig blev han emellertid inte av med.

Den första brottslingen hade synden i sig och vilande på sig, så även den andre, men han blev fri från sin börda av synd genom erkännande och dom. Det fanns ingen fördömelse kvar för honom. Han rensades från det han dömde. Synden inom sig blev han emellertid inte av med. Han representerar de människor som rensas från sina synder, och som inte har något större begär.

Det tredje korset

På detta kors hängde ingen annan än Jesus själv. Den första brottslingen hånade honom, men han svarade inte. Däremot svarade den andra brottslingen. På samma sätt har Gud än i dag frälsta brottslingar som kan ge världen svar på alla dess frågor om Jesus, och motbevisa deras påståenden och avvisa deras hån. Själv svarar han dem inte ett ord. Däremot svarar han den andra brottslingen med en ed: ”Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset.” Luk 23:43.

Jesus bar inte bara synden på sig upp på korset. Han bar den också inom sig. Han blev gjord till synd för oss. Gud fördömde synden i hans kött.

Jesus bar inte bara synden på sig upp på korset. Han bar den också inom sig. Han blev gjord till synd för oss. Gud fördömde synden i hans kött. (Rom 8:3) Och när detta verk var fullbordat, gav han upp andan. För lagen var det omöjligt att döma synden i köttet, eftersom all synd människan begår är utanför kroppen. Nu gjorde Gud det som var omöjligt för lagen: Han dömde synden i Kristi kött. Alla som nu vill frälsas från synden måste ta upp sitt dagliga kors. Brottslingen blev frälst från sina ogärningar, men fick aldrig del av gudomlig natur. Jesus tog inte på sig en ängels natur. Han var av Abrahams släkt. (Hebr 2:14-18) Detta gjorde han för att få tag i synden invändigt i kroppen och ersätta den med gudomlig fullhet där inne, som nu bor i hans kropp.

Domen över synden i naturen, den gamle adamiska, är ingen fördömelse, eftersom den inträffar invändigt i kroppen. Det är om denna frälsning som Petrus säger: ”Och om den rättfärdige knappt blir frälst, …” 1 Petr 4:18. Det är en kroppslig växt, en kroppslig frälsning och en kroppslig dom, för att alla ska få tillbaka efter det som har hänt i kroppen.

Kristi brud vill bli delaktig i hans helighet och har beräknat kostnaderna.

Gud gör allt dubbelt. Han ger utvändig frälsning genom Jesus Kristus, och han ger utvändig och invändig frälsning genom samma person.

Fiender av Kristi kors står emellertid emot den invändiga frälsningen och nöjer sig, precis som rövaren, med syndernas förlåtelse.

Det gör inte Kristi brud. Hon vill bli delaktig i hans helighet och har beräknat kostnaderna. Hon är kött av hans kött och ben av hans ben. Hon är inte bara villig till att dela glädjen med sin brudgum, utan även villig till att lida och dö med honom. Inte bara från lagens förbannelse, utan från den adamiska naturen i hans kropp.

Artikeln blev först publicerad i BCCs norska tidskrift ”Skjulte Skatter” i april 1914.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.