De tre korsfästa, och deras efterföljare

De tre korsfästa, och deras efterföljare

Tre män korsfästes på Golgata, men dagen avslutades med tre mycket olika resultat. Vem av dessa vill du efterfölja?

"Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. […] En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!"
Men den andre tillrättavisade honom och sade: "Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont." Och han sade: "Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset."
Luk 23:33,39-43.

På det mellersta korset hängde Guds Son för att han frivilligt blev människoson, för att han fick kött och blod som vi, för att han iklädde sig mänsklig egenvilja som vi har, för att han aldrig följde denna vilja, utan alltid förnekade den och gjorde Faderns vilja, för att han aldrig syndade, för att han älskade alla människor till frälsning och sa sanningen till dem. Där hängde han som under hela sitt liv i denna värld hade burit sitt kors, förnekat sin egen vilja, han som alltså, andligt talat, hade levt korsfäst hela sitt liv, från den dag han var tillräckligt gammal för att förstå sig på det.

På de två andra korsen hängde brottslingar. Sådana som alltid hade gjort sin egen vilja, och inte Guds vilja. Sådana som hade levt i synd. Trots detta var det en enorm skillnad på dessa två. Den ena var hård, utan tro, medan en andra var mjuk, erkännande och troende. Den ena förhärdade sig, och förblev därför utanför, medan den andra fick följa med Jesus till paradiset.

Ingen av dessa hade vandrat i Jesu fotspår, och nu hade de inte möjlighet till det heller. Så är det med alla som omvänder sig helt i slutet.

Alla måste börja som den ena brottslingen, med bön om benådande eller syndernas förlåtelse. Vi alla börjar som "brottslingar". Men även om denna brottsling är en förebild för inledningen av vår frälsning, betyder inte det att han är en förebild för fortsättningen. Många är kallade till, och får möjlighet att efterfölja den mellersta av de korsfästa, till att vandra i de fotspår som han har lämnat efter sig. Han som inte gjorde sin egen vilja, utan alltid levde korsfäst.

Saken är den att alla människor, oavsett om de vet det eller inte, kan sorteras under, eller följer, en av dessa tre korsfästa. De som segrar genom Guds nåd hör hemma i den mellersta kolumnen. De som inte segrar, men som erkänner sin synd och ber om syndernas förlåtelse hör till i den andra kolumnen och de som förhärdar sig och inte ber om förlåtelse, hör hemma i den tredje kolumnen.

Det är signifikant att så många troende ser den ena brottslingen som sin förebild och finner sin tröst i det. Av samma orsak förtröstar de sig på publikanens bön. Det rätta med detta är att man måste börja på detta sätt. Det stora felet på denna tankegång är att man även måste fortsätta på detta sätt helt till slutet.

Det är platsen med Kristus på det mellersta korset som tyvärr är så okänd och lite använd! Vem av de tre vill du efterfölja hädanefter, kära vän?


Artikeln publicerades först som ett kapitel i det norska häftet "Jeg er korsfestet med Kristus" 1937.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.