Den enkla hemligheten mot stress

Den enkla hemligheten mot stress

Ibland kan man tycka att det pressar från alla håll och kanter.

4 min ·

Att vara ung idag kan vara som att leva i en tryckkokare. Förväntningar, stress och krav från alla håll och kanter.

Framtiden tornar upp framför mig som ett illavarslande moln i horisonten. Beslut och prestationer på gymnasiet kan påverka resten av mitt liv.

Dessutom funderar jag på hur jag skiljer mig ur mängden. Hur jag läggs märke till?
Förväntningar från samhället, äkta eller inbillade, tvingar oss att pusha oss själva.

Förväntningar vs verklighet

Personligen har jag aldrig nöjt mig med att vara ”medelmåttig”. Perfektionisten i mig ville vara bäst i allt jag gjorde och det var svårt att acceptera att det fanns saker som jag inte var bra på. Detta ledde till besvikelse, bitterhet och avundsjuka när jag jämförde mig med andra.

Det var som att klättra på en stege utan slut och det enda jag egentligen uppnådde var att bli utsliten och stressad.

Det var som att klättra på en stege utan slut och det enda jag egentligen uppnådde var att bli utsliten och stressad.

”För vi är hans verk …”

Men till slut insåg jag att jag saknade det enda viktiga mitt i all denna strävan efter att vara mina vänner, familj och sist men inte minst mig själv till lags. Att det bara fanns en enda som jag borde vara upptagen med att behaga. Han som skapade mig. Min Herre och Mästare.

“Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” Ef 2:10.

Gud skapade mig efter sin fullkomliga vilja. Det var ingen tillfällighet, utan genomtänkt och noggrant planerat. Han valde ut mig innan världens grund blev lagd och gav mig min unika personlighet med alla talanger och egenskaper som han i sin vishet och nåd visste var bäst.

Han valde ut mig innan världens grund blev lagd och gav mig min unika personlighet med alla talanger och egenskaper som han i sin vishet och nåd visste var bäst.

Jag lär mig att använda de gåvor och talanger som Gud har gett mig till att tjäna honom leva inför hans ansikte på det sätt som han planerade för mig, när jag är fri från mina egna komplex, underlägsenhet, överlägsenhet osv. På detta sätt kan jag vara behaglig för honom och slippa sträva och slita för att vara den ”perfekta” personen för alla felaktiga orsaker.

Att använda det Gud har gett mig

Jag kan lita på att han har en fullkomlig plan för mig, utan att behöva oroa mig för framtiden eller vara missnöjd, när jag är helt trofast med det som Gud har gett mig. Han tar hand om mig! Jag kan inte vara världsbäst eller mästare i allt, men varje uppgift blir välsignad när jag, med rätt inställning och i rätt ande, genomför den av hela mitt hjärta för Herren och inte för människor (Kol 3:23). Då lär jag mig hur jag kan göra allt bättre och bättre.

Jag kan vara som lera i krukmakarens händer så att Gud kan använda mig och jag formas till den person som han har tänkt mig att vara.

Så nu, även om min ”perfektionistiska” natur fortfarande gör sig påmind, känner jag inte som om jag skulle leva i en ”tryckkokare”! Jag kan inte låta min tävlingsinstinkt och strävan kasta skugga över och begränsa de gåvor som Gud har gett mig, för då hamnar jag mig utanför hans vilja. Istället kan jag enkelt och trofast göra det som han har lagt färdigt för mig att göra och känna vila inombords!

Jag kan vara som lera i krukmakarens händer så att Gud kan använda mig och formas till den person som han har tänkt mig att vara.

När jag lever på det sättet slipper jag all ”press” Jag kan se framåt med hopp och tillit.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.