Den helige Ande – en stark motor

Den helige Ande – en stark motor

«Innan en kristen har fått den helige Ande kan han jämföras med en bil som saknar motorn.» Läs vad Svein Gilbu skriver om pingsten och om den helige Andes pådrivande kraft i denna kommentar.

2 min ·

«Innan en kristen har fått den helige Ande kan han jämföras med en bil som saknar motorn.» Läs vad Svein Gilbu skriver om pingsten och om den helige Andes pådrivande kraft i denna kommentar.

Snart firas pingsten av miljoner kristna världen över. Varför firar vi pingst? Jo, vi minns den tiden när den helige Ande på allvar kom till jorden.

Efter påsken samlades lärjungarna i ett stort hus i Jerusalem. Plötsligt hörde de ett enormt ljud från himlen. Det lät som en storm som fyllde hela huset. Och lärjungarna fylldes av den helige Ande och fick en stark kraft i sig. Tänk bara på Petrus som under påsken hade förnekat att han kände Jesus. Nu stod han fram i Jerusalem och talade frimodigt om Jesus. Det var så övertygande att 3 000 människor omvände sig den dagen.

Petrus blev en ny man den dagen. Han blev plötsligt frimodig. Den helige Ande blev som en stark motor i hans inre. «Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner» står det i Rom 8:14. Om vi tänker på en bil, har den en motor som driver bilen framåt – inte bara på jämn mark, men även i branta motbackar. Sådan är också den helige Ande. Det är som en stark motor. Innan en kristen har fått den helige Ande kan han jämföras med en bil som saknar motorn. Det är svårt att vara frimodig inför människor och bekänna Jesu namn. Man saknar framsteg i sitt kristna liv. Andra måste närmast knuffa en i väg.

Om du vill få en stark motor i ditt inre, följ då Petrus recept. Han säger i Apg. 5:32 att den helige Ande ges åt dem som lyder Gud. Prova denna instruktion, du som vill leva ett frimodigt kristet liv och ett liv med seger över synden. Var lydig emot de Guds ord som du känner till. Då ska du bli fylld av den helige Ande. Även om du möter motbackar i ditt liv, kommer den starka motorn att dra bilen upp och över bergtopparna. Det går framåt och du kommer att bli ostoppbar.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.