Den största orsaken till att du inte har gjort framsteg i ditt kristna liv

Den största orsaken till att du inte har gjort framsteg i ditt kristna liv

Det finns en sak som du aldrig har tagit tillräckligt allvarligt.

5 min ·

Du har varit kristen i många år, men känner att du fortfarande inte har kommit närmare ett äkta liv med Gud. Varför är det så?

Det största hindret för framgång är något som är djupt inbyggt i vår mänskliga natur, nämligen stolthet.  Stolthet ligger så nära till hands att vi kanske inte ens är medvetna om hur många av våra dagliga sysslor motiveras av den.

Vi kan känna igen vår stolthet när vi tror att vi själva vet bättre än det som står så tydligt skrivet i Guds ord. När vi ser att vi är mer upptagna med att försvara vad folk tänker om oss än med sanningen själv. När vi undrar om folk tänker sämre om oss än det vi “förtjänar”. Vi överflödar av egoism.

Vi kan känna igen vår stolthet när vi tror att vi själva vet bättre än det som står så tydligt skrivet i Guds ord.

Därför är det otroligt viktigt att inse att Gud inte kan göra något med oss förrän vi är eniga med honom av vår egen fria vilja. Vi måste släppa vår stolthet samt våra egna tankar om vad som är bäst och lyssna på Guds röst i vårt liv. Om vi gör detta uppriktigt och av hela vårt hjärta, kommer vi att höra den helige Ande lära oss att vara ödmjuka i våra egna ögon (Rom 12:6). Han lär oss att tjäna istället för att bli betjänad av andra och att få vår egen vilja och begär att försvinna, istället för att alltid förvänta något av andra. Kristendomen är att ge. Synden är att kräva.

Kristendomen är att ge. Synden är att kräva.

Tänk på de största förebilderna som du har i ditt kristna liv. De som du har upplevt godhet och kärlek av. Hur kan de ha det så, medan du fortfarande strävar med att visa kärlek till andra, särskilt mot de som inte har varit särskilt snälla mot dig? Det är för att de är ödmjuka och i denna ödmjukhet kan Gud arbeta med dem för att göra hans vilja.

Erkänna stolthet

Hut vet jag när jag ger efter för min stolthet? Det kan jag se när jag väljer att inte uppmuntra andra. Jag undviker att tala öppet och ärligt med andra för att jag låter irritation och rastlöshet råda när jag är tillsammans med dem. Jag gläder mig inte när det går bra för vänner och familj, utan ger istället efter för avundsjuka känslor som virvlar upp i mig. Jag upplever inte äkta vänskap och gemenskap, eftersom jag tycker att jag redan har alla svar som jag behöver.

Kort sagt så vet jag att jag är full av stolthet när jag fortsätter att låter mina egna känslor och upplevelser styra mitt liv, istället för att finna den roll som Gud vill att jag ska ha.

Jag vet att jag är full av stolthet när jag fortsätter att låter mina egna känslor och upplevelser styra mitt liv, istället för att finna den roll som Gud vill att jag ska ha.

Som kristne er det utrolig viktig for oss å erkjenne vår nød. Hvis vi ikke føler at vi trenger Gud i våre liv, er det ingen måte han kan styre oss på. Uten nød blir vi fornøyde og tilfredse med det vi har gjort. I stedet for å være vaktsomme og årvåkne mot synd, lar vi det skli ut.

Ett krig mot «jag», «mig» och «mitt»

Vi måste bevaras i denna nöd mot vår egen stolthet! Inte låt ditt ”jag”, ”mig” och ”mitt” styra ditt liv! När vi alltid tjänar oss själva, missar vi en evig större härlighet som man får av att tjäna Gud. Att istället välja att tjäna Gud i full ödmjukhet ger andliga frukter som kärlek, glädje, frid, godhet och allt som låter oss leva ett liv som passar sig för en kristen här på jorden. Då, och endast då, kan vi känna att vi gör framsteg och närmar oss vårt himmelska kall.

Om man inte känner att man behöver Gud i sitt liv, så kan han inte styra en.

Hur är det med mig imorgon, nästa vecka, nästa månad eller nästa år? Det är upp till mig att bestämma om jag väljer att lyda Guds ledning och leva i ödmjukhet eller att ge efter för min stolthet.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.