Det andra fantastiska löftet: Du kommer inte att skadas av den andra döden

Den andra artikeln i en serie om våra eviga belöningar.

Skriven av Kathryn Albig med Bjørn Nilsen
Det andra fantastiska löftet: Du kommer inte att skadas av den andra döden
 • Det andra fantastiska löftet: Du kommer inte att skadas av den andra döden
 • “Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.” (Upp 2:11)

  Gud älskar sin skapelse. Synden förstörde den, men Gud har en plan för att återföra den till sitt ursprungliga, fullkomna tillstånd. Han kommer att belöna de som hjälper honom att genomföra denna plan.

  Synden föddes på grund av Satans önskan om att sätta sig själv högre än Gud. Det förstörde harmonin i himlen. Nu kommer Gud att rensa ut all synd från hela sin skapelse på ett sätt så att det inte finns någon som helst möjlighet att det händer igen.

  Gud skapade människorna med avsikten att de skulle härska över synden (1 Mos 4:7). Hela hans plan är att mänskligheten ska leva ett liv där de hatar och motstår synd men säger ja till honom – segrar. En som segrar över synd i sitt eget liv bevisar att Guds sätt är fullkommet och är en del av det arbete som rensar bort synden i all evighet. Var och en som gör detta kommer att få smaka på de rikliga belöningar som tillkommer ett sådant liv. Dessa löften gäller alla som segrar.

  Sjön som brinner av eld och svavel

  Den andra döden är sjön som brinner av eld och svavel. (Upp 21:8). Det är domen över allt som är besmittat av synd. Om någon inte har använt möjligheterna i sitt liv för att segra över synden kommer de att skadas av den andra döden eftersom ingenting som inte kan bestå domens eld är tillåtet i himlen.

  Du har erkänt den synd som du blivit frestad till, dömt den som oacceptabel för en som vill leva rättfärdigt och har stått emot den.

  Du som har använt dina möjligheter till att segra över synden medan du är här på jorden kommer inte att skadas av den andra döden. Du har erkänt den synd som du blivit frestad till, dömt den som oacceptabel för en som vill leva rättfärdigt och har stått emot den.

  Du är en segrare som lever rättfärdigt och gör det som är gott och sant i alla situationer. Och om du faller så ångrar du dig, får förlåtelse och bestämmer dig för att motstå frestelsen till att synda nästa gång. Du går inte miste om en möjlighet!

  “Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.” (2 Joh 1:8)

  Evigt värde

  Det är mer än värt att tåla att ge upp din egen vilja, köttets gärningar som Paulus skriver om i Galaterbrevet 5, för att istället göra Guds vilja. Kärleken, godheten, tålamodet osv som ersätter din naturliga egoism, avundsjuka och orenhet är resultatet av att leva ett segrande liv. Dessa ger dig värden som du kommer att ha i all evighet.

  Varje gång du går miste om en möjlighet att segra över synd kan du få förlåtelse, men du har även gått miste om en möjlighet att få något med ett evigt värde.

  Det finns nåd för syndernas förlåtelse, men du har också nåd för ett mycket djupare liv. Varje gång du går miste om en möjlighet att segra över synd kan du få förlåtelse, men du har även gått miste om en möjlighet att få något med evigt värde. Det är den andra dödens smärta. Det är en evig förlust.

  I 1 Korintierbrevet 15:41 står det om solens, månens och stjärnornas glans. De är symboler för den eviga härlighet som du kan nå. Ju mer evigt värde du har fått genom att vara trofast i att segra, ju större är din eviga härlighet.

  Ladda ner e-bok gratis

  Jeg er korsfestet med Kristus

  Skriven av Elias Aslaksen

  Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.