Det avgörande ögonblicket: så får du hjälp när du behöver det som mest

Det avgörande ögonblicket: så får du hjälp när du behöver det som mest

Är det en självklarhet att falla i frestelsens stund?

5 min ·

Luften är tunn och det börjar bli svårt att andas. Vinden skrapar mannens väderbitna kinder medan han ser ut över klyftan. Den är mycket bredare än ett vanligt steg och det är tydligt att han måste hoppa för att komma över.

Tanken är farlig, eftersom det inte finns någon säkerhet under. Han vet att en enda felaktig rörelse kan göra att han faller mot en säker död. Trots detta gör han ett försök. Han tar sats, blundar och hoppar sedan över mot den andra sidan.

Hans hopp är för kort och istället för att landa säkert på andra sidan, finner han sig själv hängandes över den hala kanten. Livrädd sträcker han sig efter något att dra sig själv upp med, men klippan är kall och hal och det är svårt att få något grepp. Varje sekund får honom att glida närmare avgrunden.

Våra egna frestelser

Detta kan verka som en mycket dramatisk situation som få människor får uppleva, men den kan faktiskt beskriva den situation som de flesta kristna befinner sig i dagligen.

Precis som mannen som kommer till en klyfta i berget, kan även vi mötas av hinder i våra liv i form av dagliga frestelser. Ett felsteg i dessa frestelser kan kasta oss ner i synd och ge oss livshotande skador. Vi måste vara försiktiga att så att vi inte faller i sådana situationer. (1 Kor 10:12)

I rätt tid

Bibeln uppmanar oss att "frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." Hebr 4:16. Här ser vi att barmhärtighet och nåd finns tillgängligt för oss för hjälp i rätt tid.

Men när är "den rätta tiden"? Ska vi be Gud om hjälp och barmhärtighet efter att vi har fallit?

Tänk på mannen som hänger vid klippavsatsen. Någon skulle säkert förbarma sig över honom om de hittade honom efter att han hade fallit. Men då hade det varit försent. Hans fall hade kunnat ge extremt allvarliga skador som kräver sjukhusvård och ger ärr för resten av livet. Nåden hade varit mycket större om han hade fått hjälp innan han föll.

Det samma gäller för oss. Vi behöver desperat Guds nåd och barmhärtighet över oss för hjälp i rätt tid. Den "rätta tiden" är när vi blir frestade, innan vi faller i synd.  I en sådan situation måste vi uppriktigt ropa på hjälp av hela vårt hjärta: "Kära Jesus, hjälp mig! Hjälp mig att inte synda!"

Äkta hjälp

Hjälpen vi får av Jesus är den hjälp som vi så desperat behöver, nämligen kraft och nåd att stå i våra frestelser och besegra själva synden. "Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas." Hebr 2:18.

Jesus kände en stor nöd under sin tid här på jorden. Han ropade till Gud på hjälp för att stå emot synden i eget liv. "Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och fri från sin ångest." Hebr 5:7.

Tack vare hans uppriktiga nöd och gudsfruktan fick han den nåd och hjälp som han behövde för att frälsa honom från döden. Han nöd och önskan om att göra Guds vilja och hans hat mot synden blev starkare, så att han kunde stå emot synden och segra i allasituationer.  Han föll aldrig.  Vi måste följa hans exempel och ropa högtunder tårar! Vi är inte kallade till att falla om och om igen. Nej, Gud vill att vi ska vinna en överväldigande seger! (Rom 8:37)

När vi ropar i vår nöd med uppriktig gudsfruktan i våra hjärtan om att stå i våra frestelser, kan vi vara helt säkra på att vi kommer att frälsas. För det står skrivet; "Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut." 1 Kor 10:13.

Jesus kan helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Han lever för att be för dem. (Hebr 7:25) Med Jesu hjälp fräls vi inte bara från vår nuvarande frestelse, eller svåra situation. Vi fräls från själva synden. Vi lär oss att vara ödmjuka och be om den hjälp vi behöver innanvi faller och, på så sätt, lär vi oss att stå emot och besegra synden i våra egna liv. Det är äkta hjälp!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.