Det bästa av två mirakel

Det bästa av två mirakel

Michelle upplevde två mirakel på en dag och hon visste vilket av dem som var det värdefullaste.

Michelle upplevde två mirakel på en dag och hon visste vilket av dem som var det värdefullaste.

Efter en kväll ute körde jag och en vän hemåt längs motorvägen och småpratade samtidigt. Jag satte på vänster blinkers och körde ut i det vänstra körfältet för att köra om en liten lastbil. Halvvägs förbi började även lastbilens vänstra blinkers att blinka och även han började köra ut i vänster körfält rakt mot mig. I samma ögonblick insåg jag att han inte hade sett oss och att han var på väg att köra in i vår bil.

Utan möjlighet att hinna tänka var det som om något sa uppmanade mig: ”bromsa och sväng vänster!” På vår vänstra sida fanns motorvägens mittbarriär. I det att jag svängde tänkte jag ”Vi kommer att krascha oavsett, men lastbilen kommer åtminstone inte att träffa oss.” Otroligt nog upptäckte vi en anknytande serviceväg mellan motorvägens två körbanor i det vi svängde och vi körde direkt in på denna efter att ha kört genom en bom som krossade vindrutan. Jag lyckades bromsa normalt och stanna tryggt och säkert. Lastbilen såg oss aldrig, avslutade sin omkörning och körde vidare. Vi såg tyst på varandra. Endast vindrutan hade gått sönder.

Det första miraklet

Jag ville reagera med enkel tacksamhet istället för att ifrågasätta hur det ens kan ha varit möjligt.

Vi körde vidare och insåg chockade att det var ett mirakel att vi hade överlevt. Servicevägen hade på något sätt dykt upp när jag svängde, det hade inte funnits några bilar bakom oss i det jag bromsade och bommen hade endast skadat vindrutan. Situationen hade varit helt utanför min kontroll och vi hade inte överlevt tack vare smarthet eller snabbtänkande. Både jag och min vän tror att Jesus vakar över oss i alla situationer och att han gjorde det vid olyckstillfället också.

Det är svårt att tro på något som man inte kan förklara. Ett mirakel ger äran till någon annan utan att man kan bevisa det eller kanske ens förstå hur eller varför. Jag ville reagera med enkel tacksamhet istället för att ifrågasätta hur det ens kan ha varit möjligt. Gud har en plan för mitt liv och det var inte dags för mig att dö ännu.

Men sedan började de praktiska detaljerna komma in i bilden. Hur mycket skulle skadan kosta och skulle försäkringen täcka det hela? Vad skulle polisen säga? Jag kände hur stressen började välla upp för jag visste hur osannolikt det är att man klarar sig undan en sådan farlig situation utan fysiska skador. Jag ville vara tacksam, men kunde inte helt skaka av mig de oroande tankarna.

Ett mer betydelsefullt mirakel

Så slog det mig att Gud hade utfört ett mirakel för mig för att jag skulle få uppleva ett till ännu mer betydelsefullt. Jag hade precis räddats från allvarlig skada, kanske till och med från döden, och redan frestades jag till att tvivla på att Jesus skulle ta hand om mig. Men jag lever efter min kristna tro på att Jesus även kämpade mot och besegrade sina egna frestelser och gjorde det möjligt för mig att göra samma sak. Orsaken till att jag lever är för att jag ska uppfylla detta ändamål.

Jesus är redo att hjälpa alla dem som ber.

Ibland är det inte så lätt att se på tvivel och oro som en frestelse eller synd. De flesta i världen oroar sig för det ena eller det andra. Som människa är det naturligt att ha dessa känslor, men ju mer orolig man är desto mer makt har dessa känslor över mig. Hur kan jag förändras?

Det finns en bibelvers som hjälper; ”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.” 1 John 5:4.

Jag var tvungen att övervinna mina tvivlande och oroliga tankar och tro på att Jesus skulle fortsätta leda mig i alla situationer. Jag vet att det enda sättet att övervinna dessa tankar är att be om hjälp och frid i situationen och börja förneka dessa oroliga tankar. Jesus är redo att hjälpa alla som ber honom. Det verkar kanske inte så imponerande ända tills man själv personligen får uppleva hur det är att slippa tyngden av en börda i svåra situationer och känna lättnaden som följer. Att lyda Guds ord i tro kan göra mig till en ny person. Det är ett äkta mirakel.

“Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” Hebr 11:1

Jag kan inte bevisa mirakler eller se dem, men min förnyade tro på Guds ord och kraften som det gav mig till att bekämpa oro och tvivel i den situationen är tillräckligt bevis för att båda hände.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.