Det du behöver veta om frestelse

Det du behöver veta om frestelse

Är det möjligt att bli frestad utan att förstå det? Är det möjligt att synda omedvetet? Vad betyder det egentligen att bli frestad?

Du upplever en frestelse när en tanke kommer in i ditt sinne, och du vet att det är fel att handla efter impulsen. Du står inför ett val: Ska jag välja att synda här, eller väljer jag att segra över synden? Alla frestas när de dras och lockas av sitt eget begär. (Jak 1:14) En frestelse är alltid medveten. Du vet att det är synd, att göra det du vet är fel, om du ger efter för denna tanke. Det är viktigt att komma ihåg att man inte kan bli frestad, utan att tanken först har kommit upp i ditt medvetande. Denna tanke är frestelsen, inte en synd som du har begått!

Hur man svarar på frestelse

Det har att göra med din inställning. Vad vill du mest? Evigt liv med Jesus, eller syndens kortvariga njutning? Detta måste alltid vara i dina tankar, och då kommer du aldrig att hålla med tanken som kommer upp i ditt sinne. Gå till Gud i ödmjukhet och be: "Gud, ge mig styrka till att stå här och inte ge vika. Jag är svag, men du är stark! Ge mig nåd till att segra." Du kan inte segra utan kraft från honom; utan kraft från den helige Ande. Du behöverhans nåd för att segra. Och då ger han dig självklart kraften. "Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom." 2 Krön 16:9. Du kan inte hindra frestelsen från att komma in i dina tankar, men du kanvara oenig med den, och hindra den från att komma in och påverka din ande.

Även när frestelsen varar länge. När det finns något inom dig som kämpar för livet, och vill det motsatta till Guds vilja. Det är köttet som försöker hävda sig. Det kan kännas som om frestelsen varar och varar, men det är viktigt att förstå att så länge du kämpar mot den, så syndar du inte. Om du medvetet säger: "Nej! Jag ska inte göra det jag frestas till. Jag ska inte bli arg, jag vägrar vara avundsjuk, jag tillåter inte orena tankar, osv.", så syndar du inte! Oavsett hur länge frestelsen varar.

Att leva i seger!

Då lever du i seger! Det är en väldigt medveten kamp. Men så dör synden. Och när den är död, så är den död. Om en ny frestelse dyker upp, är det något nytt som du kämpar mot. Det måste du förstå. Det är inte det gamla som kommer tillbaka från det döda. Det är en ny fiende, en ny kamp, och du kanmotstå den till döden ännu en gång.

Du kan aldrig tillåta dig att tänka: "Ska jag göra det, eller ska jag inte? Hur långt ska jag gå? Är det verkligen så farligt? Osv." Sådana tankar bevisar att du inte tar det tillräckligt allvarligt när det gäller seger, och förr eller senare kommer du att ge efter för synden. Du tillåter Satan att tala i ditt öra. Utan att tveka måste du säga: "Vik bak mig Satan!" och då måste han försvinna. "För det står skrivet […]" Och så kastar du Guds ord på honom, precis som Jesus visade oss. Satan har ingen makt mot Guds ord. (Matt 4:4-10)

Du kan leva i denna seger varje dag, i alla situationer, och leva ett rent liv.

Vad händer om jag förstår att något var synd efter att ha gjort det?

Du vet alltid när du frestas. Du kan inte frestas utan att veta om det. Några av dina gärningar, ord och tankar kan emellertid vara mot Guds vilja utan att du inser det där och då. Det är detta Paulus kallar för "kroppens gärningar". Men då kan du inte säga att du blev frestad, när du inte var medveten om att synden skulle komma ut. Det finns alltså ingen fördömelse för det. Du behöver inte känna dig skyldig eller modfälld på grund av dessa handlingar. (Rom 7:25; Rom 8:1) Men det innebär däremot inte att du inte kan göra något med det.

I Rom 7:15-25) står det skrivet om de två "jagen". Det ena "jaget" är mitt kött, och det andra "jaget" är min ande, eller mitt beslut om att tjäna Gud. "Jaget" som är mitt kött är det som begår dessa omedvetna synder. Det kan handla om något du sa, som du efteråt inser att du gjorde för att du var irriterad, eller för att du sökte ära. Det var inte "du" som gjorde det! Det var ditt kött. Men när insikten kommer, är det viktigt att du hatar synden som kom från köttet (inte från dig själv!), omvänder dig till Gud, och kanske ber andra om förlåtelse om du har skadat dem med dina handlingar. Då dödar du synden medvetet; du dödar kroppens gärningar genom Anden. (Rom 8:13) Då är det också viktigt att vara förberedd; att vara ännu mer vaken nästa gång du kommer i en liknande situation. Du gör upp dina saker och förpliktar dig till att göra det bättre nästa gång.

Du måste hata synden

Det är faktiskt väldigt enkelt. När du ser synden, hatar du den och segrar över den. Antingen det är i frestelsens stund, eller om det är i efterkant. Så länge du inte håller med eller accepterar den, så är du inte skyldig, eftersom du, så fort du såg den, gjorde Guds vilja. Du segrade över den.

Sådana situationer lär dig att vaka ännu mer. De hjälper dig att lära och växa. Det är en väg du vandrar, vägen genom köttet, och alla dessa situationer finns så att du mer och mer blir fri från synden i köttet. På detta sätt kommer du mer och mer i harmoni med Gud och hans vilja med ditt liv.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.