Det femte fantastiska löftet: Vita kläder och livets bok

Det femte fantastiska löftet: Vita kläder och livets bok

Den femte artikeln i en serie om våra eviga belöningar.

4 min ·

"Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar." (Upp 3:5)

Gud älskar sin skapelse. Synden förstörde den men Gud har en plan för att återföra den till sitt ursprungliga, fullkomliga tillstånd. Han kommer att belöna de som hjälper honom att genomföra denna plan.

Synden föddes på grund av Satans önskan om att sätta sig själv högre än Gud. Det förstörde harmonin i himlen. Nu kommer Gud rensa ut all synd från hela sin skapelse på ett sätt så att det inte finns någon som helst möjlighet att detta upprepas.

Gud skapade människorna med avsikten att de skulle härska över synden (1 Mos 4:7). Hela hans plan är att mänskligheten ska leva ett liv där de hatar och motstår synd men säger ja till honom – segrar. En som segrar över synd i sitt eget liv bevisar att Guds sätt är fullkomligt och en del av det arbete som rensar bort synden i all evighet. Var och en som gör detta kommer att få smaka på de rikliga belöningar som tillkommer ett sådant liv. Dessa löften gäller alla som segrar.

Vita kläder

För dig som har övervunnit synden, Kristi brud, är det bara passande att du bär kläder som är ”utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant…helig och fullkomlig.” (Efes 5:27) För att du har hållit dig ren från synd kommer de vita kläderna vittna om din renhet i all evighet.

För att du har hållit dig ren från synd kommer de vita kläderna vittna om din renhet i all evighet.

Tack vare din lydnad, trofasthet och din uthållighet i att vara en som segrar, har du rätt att gå tillsammans med Jesus i vita kläder.

"Åt henne (lamments hustru) har givits att klä sigi skinande, rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet." (Upp 19:8)

Livets bok

I utgångspunkten är allas namn skrivna i livets bok. Varje människa som föds är ämnade till ett evigt liv. Det är synden som leder till att ens namn blir utsuddat (2 Mos 32:32-33). Om du vill att ditt namn förblir skrivet i livets bok måste du segra över synden. Jesus säger: "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand." (Joh 10:27-28) Vägen till att segra över synden har tydligt blivit banad av vår förlöpare och herde. Du måste bara vara villig att följa honom på den vägen.

Vägen till att segra över synden har tydligt blivit banad av vår förlöpare och herde. Du måste bara vara villig att följa honom på den vägen.

Tror du på Honom och det han uträttade medan han var här på jorden som en människa? Är du trofast i att stå i livets kamper precis som han gjorde? Då blir inte ditt namn utsuddat ur livets bok. Då kommer Jesus att kännas vid dig inför sin Far och hans änglar. Han kommer att bekänna dig värdig till att vara tillsammans med honom i all evighet.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.