Det fjärde fantastiska löftet: Makt över folken, en järnspira och morgonstjärnan

Det fjärde fantastiska löftet: Makt över folken, en järnspira och morgonstjärnan

Den fjärde artikeln i en serie om våra eviga belöningar.

5 min ·

"Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan." Upp 2:26-28

Gud älskar sin skapelse. Synden förstörde den men Gud har en plan för att återföra den till sitt ursprungliga, fullkomliga tillstånd. Han kommer att belöna de som hjälper honom att genomföra denna plan.

Synden föddes på grund av Satans önskan om att sätta sig själv högre än Gud. Det förstörde harmonin i himlen. Nu kommer Gud rensa ut all synd från hela sin skapelse på ett sätt så att det inte finns någon som helst möjlighet att detta upprepas.

Gud skapade människorna med avsikten att de skulle härska över synden (1 Mos 4:7). Hela hans plan är att mänskligheten ska leva ett liv där de hatar och motstår synd men säger ja till honom – segrar. En som segrar över synd i sitt eget liv bevisar att Guds sätt är fullkomligt och en del av det arbete som rensar bort synden i all evighet. Var och en som gör detta kommer att få smaka på de rikliga belöningar som tillkommer ett sådant liv. Dessa löften gäller alla som segrar.

Makt över folken – järnspiran

Alla som segrar ska regera på jorden tillsammans med Jesus i tusenårsriket (Upp 20:6). Det kommer att vara väldigt speciellt. Jesus kommer att ha sin bas i Jerusalem och hans brudskara kommer att vara spridd över jorden, där de helar och återupprättar. Världen är full av orättfärd. Vi ser till exempel diktaturer, krigsförbrytelser och fattigdom där de oskyldiga lider. Orättfärdigheten griper tag om den här världen på alla nivåer i samhället. Det finns så mycket elände, så mycket som är fel med världen.

När du börjar härska över synden i ditt eget liv, är det träningsfältet; det är där du får makt.

Och du kan vara med på att få ordning på allt detta! Då behöver du en "järnspira" för att kunna gå in i förhållandena och börja ordna upp. Du kommer att vara i stånd till att frigöra oskyldiga människor som lider under förtryck och övergrepp. Då måste du kunna ”krossa lerkärl”. En värld som rasar samman börjar byggas upp igen.

Det krävs träning för att få den här järnspiran. När du börjar härska över synden i ditt eget liv, är detta träningsfältet; det är här du får makt. Hur kan du bidra till att återupprätta världen, utan att du har lärt dig att övervinna syndens och mörkrets krafter? Järnstaven symboliserar den enorma kraft som finns i ett segrande liv!

När du ser smärtan och lidandet som så många i världen måste stå ut med, är det då inte en tröst att veta att du med din personliga trofasthet arbetar för att vara i stånd till att göra allt ont gott igen?

Morgonstjärnan

Petrus beskriver morgonstjärnan som "… det profetiska ord… som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan." (2 Pet 1:19)

Ljuset du får från morgonstjärnan strålar ut från dig och andra kan se Kristus liv i dig.

Det profetiska ordet är Guds ord. När du låter ordet lysa in i de mörka områdena i ditt liv och tar fram synden i ljuset, är ödmjuk och använder nåden för att segra över den, då går morgonstjärnan upp i ditt hjärta. Ljus ersätter mörkret och hela tillvaron blir ljus. Allteftersom fler och fler områden i ditt liv rensas från synd, kommer du att stråla klarare och klarare tills morgonstjärnan är din. Ljusets kraft är ditt väsen (Ordsp 4:18).

Det handlar inte bara om att segra över synd, det handlar om att bli fri. Om att bli lyckligare och lyckligare. Ljuset du får från morgonstjärnan strålar ut från dig och andra kan se Kristus liv i dig. De ser vilken dragning det livet har. Ditt liv kan dra människor till Kristus!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.