Det första fantastiska löftet: Livets träd

Det första fantastiska löftet: Livets träd

Den första artikeln i en serie om våra eviga belöningar.

4 min ·

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis." (Upp 2:7)

Gud älskar sin skapelse. Synden förstörde den men nu har Gud en plan för att återföra den till sitt ursprungliga, fullkomna tillstånd. Han kommer att belöna de som hjälper honom att genomföra denna plan.

Synden föddes på grund av Satans önskan om att sätta sig själv högre än Gud. Det förstörde harmonin i himlen. Nu kommer Gud rensa ut all synd från hela sin skapelse på ett sätt så att det inte finns någon som helst möjlighet att det händer igen.

Gud skapade människorna med avsikten att de skulle härska över synden (1 Mos 4:7). Hela hans plan är att mänskligheten ska leva ett liv där de hatar och motstår synd men säger ja till honom – att segra. En som segrar över synd i sitt eget liv bevisar att Guds sätt är fullkomligt och är då en del av det arbete som rensar bort synden i all evighet. Var och en som gör detta kommer att få smaka på de rikliga belöningar som tillkommer ett sådant liv. Dessa löften gäller alla som segrar.

Evigt liv

Livets träd är en symbol för evigt liv.

Bland de andra träden i Edens lustgård placerade Gud livets träd för kunskap om gott och ont. Han förklarade för Adam och Eva att de kunde äta fritt från alla träd förutom från kunskapens träd. En enkel regel.

De valde sin egen vilja framför Guds goda och fullkomna vilja. Genom denna enkla handling kom också synd in i världen.

Men du känner till historien. Eva var olydig och åt av trädet i alla fall, efter att ha blivit lurad av Satan i form av en orm. Hon övertalade Adam att göra detsamma. De valde sin egen vilja framför Guds goda och fullkomna vilja. Genom denna enkla handling kom också synd in i världen.

Om de hade ätit av livets träd nu, skulle de ha fått evigt liv. Då skulle synden kommit in i evigheten också. Gud stängde tillgången till livets träd. "Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd." (1 Mos 3:24) De gick miste om sin möjlighet att få ta del av det eviga livet.

Men tack vare det Jesus gjorde för dig lever du nu i en tid då vi har möjlighet att ”äta” av livets träd. Vad betyder det? Varje gång du väljer att göra Guds vilja istället för din egen så får du tag i något evigt; du har fått tag i något i ditt hjärta som har evigt värde. Varje gång du motstår frestelsen och segrar över synd tar du en del av frukten på livets träd. Du samlar till ett evigt liv på den nya jorden som Gud skapar (Upp 21:1).

Varje gång du motstår frestelsen och segrar över synd tar du en del av frukten på livets träd.

Där kommer det inte att finnas någon synd. Inte ens frestelsen till att synda. Evigt liv med Gud är belöningen för att segra över synd!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.