Det sjätte fantastiska löftet: En pelare i min Guds tempel

Den sjätte artikeln i en serie om våra eviga belöningar.

Skriven av Kathryn Albig med Bjørn Nilsen
Det sjätte fantastiska löftet: En pelare i min Guds tempel
 • Det sjätte fantastiska löftet: En pelare i min Guds tempel
 • “Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.” Upp 3:12

  Gud älskar sin skapelse. Synden förstörde den men Gud har en plan för att återföra den till sitt ursprungliga, fullkomliga tillstånd. Han kommer att belöna de som hjälper honom att genomföra denna plan.

  Synden föddes på grund av Satans önskan om att sätta sig själv högre än Gud. Det förstörde harmonin i himlen. Nu kommer Gud rensa ut all synd från hela sin skapelse på ett sätt så att det inte finns någon som helst möjlighet att detta upprepas.

  Gud skapade människorna med avsikten att de skulle härska över synden (1 Mos 4:7). Hela hans plan är att mänskligheten ska leva ett liv där de hatar och motstår synd men säger ja till honom – segrar. En som segrar över synd i sitt eget liv bevisar att Guds sätt är fullkomligt och en del av det arbete som rensar bort synden i all evighet. Var och en som gör detta kommer att få smaka på de rikliga belöningar som tillkommer ett sådant liv. Dessa löften gäller alla som segrar.

  Hur du blir en pelare

  Det här löftet skrevs till församlingen i Filadelfia, en stad i det land som nu är Turkiet. Regionen upplever många jordbävningar. Pelarna, eller stöden, som bygdes för att stödja byggnaderna var 5×5 meter breda. Dessa pelare tålde jordbävningar; de var orubbliga. Det är samma sak med dig som segrar. Du blir gjord till en stöttepelare. Oavsett vad du upplever i livet, vilka prövningar och frestelser du än möter, kommer du aldrig att mista tron. Du kommer att vara i stånd till att bära vad som helst.

  Din trofasthet i prövningar och frestelser formar dig till en pelare som blir starkare och starkare.

  Men det är inte fullt så enkelt som att vinna en seger och därefter bli en pelare. Nej, det står: ”Den som segrar ska jag göra till en pelare.” Det är en process. Det är den som segrar och segrar om och om igen. Det är ett segrande liv. Din trofasthet i prövningar och frestelser formar dig till en pelare som blir starkare och starkare.

  Då blir du en del av Guds tempel som beskrivs i Uppenbarelseboken 21. En pelare som också kan styrka, bära och stötta de andra. Du kommer att vara ett nyttigt redskap för Gud.

  Jesus gör anspråk på oss som sina egna

  Det nya Jerusalem är Kristi brud (Upp 21:2, 9-11). Vid att skriva Guds namn på dig, namnet på det nya Jerusalem och sitt eget nya namn, gör Jesus anspråk på dig som sin egen! Det är ett tecken på tillhörighet. När du har kämpat mot synden, hållit ut och segrat över den precis som han gjorde då han var kött och blod som oss i den här världen, då hör du ihop med Jesus och hans Far.

  När du har kämpat mot synden, hållit ut och segrat över den … då hör du ihop med Jesus och hans Far.

  Härligheten i ett sådant löfte kan inte liknas vid något annat. Om du verkligen kunde förstå det så skulle du se hur värdelöst det är för dig att försöka hålla fast vid något annat. Din egen ära, rikedom, självrättfärdighet, oavsett vad det är. Lägg allt det bakom dig och Jesus kommer att markera dig som en som hör ihop med honom och hans Far! Tänk hur du kommer att glädja dig när du befinner dig i himlen och ska bo tillsammans med dem i all evighet!

  Ladda ner e-bok gratis

  Jeg er korsfestet med Kristus

  Skriven av Elias Aslaksen

  Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.