Det sjunde fantastiska löftet: Sitta hos mig på min tron

Det sjunde fantastiska löftet: Sitta hos mig på min tron

Den sjunde och sista artikeln i en serie om våra eviga belöningar.

4 min ·

"Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron." (Upp 3:21)

Gud älskar sin skapelse. Synden förstörde den men Gud har en plan för att återföra den till sitt ursprungliga, fullkomliga tillstånd. Han kommer att belöna de som hjälper honom att genomföra denna plan.

Synden föddes på grund av Satans önskan om att sätta sig själv högre än Gud. Det förstörde harmonin i himlen. Nu kommer Gud rensa ut all synd från hela sin skapelse på ett sätt så att det inte finns någon som helst möjlighet att detta upprepas.

Gud skapade människorna med avsikten att de skulle härska över synden (1 Mos 4:7). Hela hans plan är att mänskligheten ska leva ett liv där de hatar och motstår synd men säger ja till honom – segrar. En som segrar över synd i sitt eget liv bevisar att Guds sätt är fullkomligt och en del av det arbete som rensar bort synden i all evighet. Var och en som gör detta kommer att få smaka på de rikliga belöningar som tillkommer ett sådant liv. Dessa löften gäller alla som segrar.

Regera med Jesus

Guds nåd har gett dig möjligheten att vara en del av Kristi brud! Det är omöjligt att förstå hur enormt det verkligen är. Det är ett kall som skapar en nöd efter trofasthet och lydnad, så att din plats där blir bekräftad. Som en del av bruden kommer du att sitta tillsammans hos honom på hans tron och döma och regera över jorden! Den visdom du behöver för att kunna göra det kan bara fås från det du har lärt dig genom att leva ett segrande liv (Ordspr 1:3-4).

Om du kan härska över synden, så kan du härska tillsammans med honom!

Det är inte livets erfarenheter i sig som lär dig, utan att du lär dig av de erfarenheterna. Det handlar om det som sker i dina tankar. Syndiga tankar kommer, avundsjuka, stolthet och många andra tankar, men du kan inte låta sådana tankar leva! De måste besegras. Istället för att låta något som avund styra dina handlingar så lär du dig att regera med visdom. Med gudsfruktan. Det är det som ger dig myndighet för att regera med Kristus. Om du kan härska över synden, så kan du härska tillsammans med honom!

När det gäller hur mycket visdom du får så är det helt upp till dig själv. Du får oändligt med möjligheter i ditt liv att segra över synden. Var och en av dessa möjligheter, dessa frestelser, är en möjlighet till att växa mer i Kristi dygder och öka ditt eviga värde.

Detta är det enda rätta sättet att tacka Gud på, och ära honom för det otroliga, obeskrivliga liv och evighet som han har kallat mig till, och tacka honom för hans osvikliga godhet och kärlek.

Personligen vill jag inte vara den sista som nätt och jämt smiter in med ett stjärnfalls glans. Jag vill stråla med solens styrka! Detta är det enda rätta sättet att tacka Gud på, och ära honom för det otroliga, obeskrivliga liv och evighet som han har kallat mig till, och tacka honom för hans osvikliga godhet och kärlek.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.