"Det som går ut ur munnen" – 20 bibelverser att tänka på

"Det som går ut ur munnen" – 20 bibelverser att tänka på

Inget av det man läser, lyssnar på eller tänker samt säger är obetydligt. Särskilt om man vill vara en Jesu lärjunge.

Varenda vers nedanför är en stark påminnelse om ordets kraft, hur viktigt det är att bevara vårt hjärta och sinne och hur allvarligt Gud ser på detta. I sin helhet är denna samling verser en mäktig förmaning om att medvetet leva inför Guds ansikte, där vi står på helig mark!

Ta dessa förmaningar till hjärtat, och pröva dig själv. Vad släpper du in, och vad släpper du ut? Vad gör tankarna och orden du använder och dricker av? Drar de ner dig och andra, eller uppbygger de med eviga värden? Är du själv en källa av levande vatten?

Ps 19:15

"Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare."

Ps 39:2

"Jag sade: "Jag vill ta mig i akt, så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun, så länge den ogudaktige är inför mig."

Ps 141:3

Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr."

Ordspr 4:23

"Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet."

Ordspr 10:32

"Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt."

Ordspr 21:23

"Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter."

Matt 12:33-37

"Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas."

Matt 15:18-20

"Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren."

Joh 4:14

"Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom blir en källa, som flödar fram och ger evigt liv."

Ef 4:29-30

"Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande […]"

Ef 5:3-4

"Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud."

Kol 3:8

"Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar."

Kol 3:16-17

"Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom."

Kol 4:6

"Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en."

1 Tim 4:12

"Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet."

2 Tim 2:16-17

"Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer."

Hebr 13:15

"Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn."

Jak 1:26

"Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd."

Jak 3:2-12

"Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. […] Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. […] Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten."

1 Petr 3:10

"Ty den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont."

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.