Det tredje fantastiska löftet: Dolt manna, en vit sten och ett nytt namn

Det tredje fantastiska löftet: Dolt manna, en vit sten och ett nytt namn

Den tredje artikeln i en serie om våra eviga belöningar.

4 min ·

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det." (Upp 2:17)

Gud älskar sin skapelse. Synden förstörde den men Gud har en plan för att återföra den till sitt ursprungliga, fullkomliga tillstånd. Han kommer att belöna de som hjälper honom att genomföra denna plan.

Synden föddes på grund av Satans önskan om att sätta sig själv högre än Gud. Det förstörde harmonin i himlen. Nu kommer Gud att rensa ut all synd från hela sin skapelse på ett sätt så att det inte finns någon som helst möjlighet att det upprepas.

Gud skapade människorna med avsikten att de skulle härska över synden (1 Mos 4:7). Hela hans plan är att mänskligheten ska leva ett liv där de hatar och motstår synd men säger ja till honom –  segrar. En som segrar över synd i sitt eget liv bevisar att Guds sätt är fullkomligt och är en del av det arbete som rensar bort synden i all evighet. Var och en som gör detta kommer att få smaka på de rikliga belöningar som tillkommer ett sådant liv. Dessa löften gäller alla som segrar.

Det dolda mannat

Det dolda mannat är något du får redan i det här livet. Det motsvarar ditt dolda liv. Ditt dolda liv är den plats där inne, där ingen vet vad som sker förutom Gud och du själv. Det är där du frestas till orena tankar, till stolthet, till att ljuga, osv. Det är där du kämpar och segrar över dessa frestelser.

Det dolda mannat är hjälpen du får när du ber om det i dessa stunder. Det är näringen du får, kraften ifrån ovan.

Det dolda mannat är hjälpen du får när du ber om det i dessa stunder. Det är näringen du får, kraften ifrån ovan. Den ges till alla som ber om det, alla med en önskan att vara fria ifrån synden. Det dolda mannat ger vitalitet och liv.

Den vita stenen och ett nytt namn

När Uppenbarelseboken blev skriven, var en vit sten symbolen för oskuld. Om man provades i rätten för en förbrytelse betydde en vit sten frikännande och en svart sten skuld. Att ta emot en vit sten betyder att du är fri från fördömelse. Du har blivit provad och funnen värdig.

Den vita stenen är en symbol för den du har blivit genom din trofasthet och beslutsamhet till att härska över synden. Det är stenhård tro och renhet. Här på jorden prövas din tro – i evigheten har den blivit bevisad; den har bestått provet. Ditt nya namn står skrivet på denna sten, skapad av tro hård som flinta.

Namnet reflekterar kamperna som du har stått i och den lidelse du har tålt. Det illustrerar vem du har blivit på grund av din trofasthet och Guds nåde (2 Pet 1:4). Du vet vilka kamper du har behövt hålla ut i för att komma dit och du kommer omedelbart att känna igen dig i namnet. Det är den ultimata symbolen för seger och förvandling.

Allt detta är bevis på att din trofasthet är högt värdesatt hos Gud.

Allt detta är bevis på att din trofasthet är högt värdesatt hos Gud. Det nya namnet som bara Han och du vet, är din andes vittnesbörd; det är så som Gud ser dig. Han ser inte vad du är efter mänsklig natur. Han ser den nya skapningen i dig, resultatet av din trofasthet till honom och hans bud (2 Kor 5:17). Och det är det du kommer att vara i all evighet. Ingen mer kamp för att övervinna synd, men en ny skapning för att leva i evig renhet!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.