Det vi kan lära oss av psaltaren 18

Det vi kan lära oss av psaltaren 18

Psaltaren 18 handlar om en mycket aktiv Gud och en helhjärtad man.

6 min ·

Psaltaren 18 är extra lärorik och enastående klar i sitt slag. Den handlar om en mycket aktiv Gud och en helhjärtad man på jorden som brinner för att utföra Guds vilja och gärning på jorden.

Den inleds uppsiktsväckande med ett klart, helhjärtat tillkännagivande: "Hjärtligt kär har jag dig,
 Herre min styrka" Och som om det inte räckte fortsätter han: "Herre mitt bergfäste,
 min borg och min räddare,
 min Gud, min klippa
 och min tillflykt,
 min sköld och min frälsnings horn,
 mitt värn!
" Ps 18:2-3

På en sådan grund kan något byggas och något uträttas. Det var på denna grund David stod på nödens dag, när dödens band och faror överföll honom.

Det var en rättfärdig mans bön, ren och fri från avgudadyrkan.

Då ropade han till sin Gud och ropet trängde ända in i Guds tempel. Det var en rättfärdig mans bön, ren och fri från avgudadyrkan.

Resultatet uteblev inte: Då skakade jorden och bävade. Då steg rök upp ur hans näsa och förtärande eld från hans mun. Det gnistrade av glöd från honom. (Ps 18:8-9) Det var en enastående reaktion och handling från Guds sida: Han räckte sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp… Han räddade mig… Vilken aktivitet och handlingskraft! Det blev en dundrande seger!

Hela psalmen är ett slag mot den falska nåd och den falska förkunnelsen som tar bort personligheten och vår del av pakten. Förkunnelsen om att allt det vi gör spelar så liten roll, eftersom "allt är av nåd", är förfalskning av Guds ord. Den samma nåd leder till aktivitet och handling. Det Gud gör är ofta en reaktion på vår handling och vilja. Så går äran till Gud för att det var han som verkade till att vilja och göra, men han kommer ingen vart utan vår lydnad.

Den samma nåd leder till aktivitet och handling. Det Gud gör är ofta en reaktion på vår handling och vilja.

Detta förstod David och när han analyserade Guds mäktiga ingripande och under, så säger han: “Herren var god mot mig
 efter min rättfärdighet,
 han lönade mig
 efter mina händers renhet." Ps 18:21 För David var Guds bönesvar en belöning och en betalning för en helhjärtad insats. Han hade tagit vara på Herrens vägar, alla hans lagar låg honom på hjärtat och han hade aktat sig väl för sin synd. Vilken man, vilken Guds stridsman, i det gamla förbundet!

Han upprepar det att det var Herrens lön för Davids renhet inför Herren. "Mot den trogne är du trofast,
 mot den fullkomlige
 är du fullkomlig.
 Mot den rene är du ren”, Det ligger ett stort allvar över det som står efteråt: "men mot den falske är du vrång.", eller som det står i en norsk översättning: "Den vrånge vilseleder du." (Ps 18:26-27) Man blir alltså vilseledd till att tänka, misstänka och dra dåliga slutsatser. Utifrån detta mäter och väger man och drar Guds misshag över sitt liv, så att man aldrig får lära känna Davids Gud.

Allt var så lysande klart för David. Hur ser våra förhållanden ut, våra medmänniskor, våra bröder, församlingen, Gud själv? Den mörka fläck som vi ser i våra förhållanden avspeglar ofta en motsvarande mörk fläck i vårt eget hjärta. Det fanns inget sådant i Davids hjärta. Därför kunde Gud så helt förena sig med honom i sin väldiga kraft.

Gud har inte förändrats en millimeter under alla dessa år. Som han var mot David, är han mot dig och mig.

Han fördes från seger till seger. "Guds väg är fullkomlig”, Ps 18:31. Alltså inget att ångra, inget missnöje.

Resten av psalmen är ett enastående vittnesbörd om oavbruten seger, om en fullständig utrotning av fienden. De starkaste uttrycken används: slå ner en armé, storma murar, göra slut på och krossa… Allt som heter fiende utrotas och så avslutas psalmen med en lovsång till Gud som hade förbarmat sig över sin smorde, över David. Ingen ära eller medalj till sig själv.

Gud har inte förändrats en millimeter under alla dessa år. Som han var mot David, är han mot dig och mig utan att se på personen.
Det handlar bara om hur vi har det i våra hjärtan.
Hela triumftåget inleddes med detta: "Hjärtligt kär har jag dig, Herre min styrka." Om det är sant så får Gud himlen och jorden att skaka och bäva för din och min skull.

Avsnitt från en artikel publicerat i församlingens tidskrift "Skjulte Skatter" i februari 2009 med titeln "Psalm 18".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.