Din vilja ske!

Din vilja ske!

Jesus ord under sin tid på jorden var alltid “Men ske inte min vilja, utan din!” Detta är nyckeln till enighet, med Gud och människor.

Det står i en dikt: "Genom ordet det starka: Din vilja ske! Han helvetets krafter tvingade ner på knä" Detta handlar om Guds vilja.

Om vi av hela hjärtat håller fast i detta ord: "Din vilja ske!", blir vi oövervinnerliga i alla sorters frestelser, prövningar och motgångar. Det är svårt att finna ett starkare och mer befriande ord: "Din vilja ske!" Genom detta ord triumferar vi över alla onda krafter och finner alltid vila och tröst.

I denna vilja blev Fadern och Sonen fullständigt till ett, och endast i denna vilja blir även vi fullkomliga till ett. Annan väg till enighet finns inte.

Gud ville inte ha djuroffer, utan en kropp som gjorde hans vilja."Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja."Hebr 10:7,9. Genom denna vilja är vi alltid helgade, dvs utskilda och avskilda i vår ande från allt det som inte kan förenas med denna vilja. I denna vilja går Jesus i förbön för oss. (Rom 8:27)

Allt ont är kopplat till människans egna vilja, och alla onda och orena andar förenar sig med denna i trots och uppror, i hårdhet och högmod, i självframhävande, hat och avundsjuka, i otukt, orättfärdighet och lögnaktighet, i fåfänga, storhet, ära och vinning, osv

Allt gott som kan nämnas är däremot kopplat till Guds vilja, den goda, välbehagliga och fullkomliga. (Rom 12:2) Om vi älskar den, fylls vi även med kunskap om den. (Kol 1:9) Om vi håller fast i den, håller vi även fast i alla löften i Skrifterna. I denna vilja förenas vi i samma sinne och Ande.

Ingen kan vara Jesu lärjunge utan att hata sin egen vilja och få den in i Kristi död. I efterföljandet av Kristus, som hans lärjungar, gäller bara en ny skapelse med en ny Ande och en ny vilja. (2 Kor 5:17; Gal 6:15) I denna Ande och vilja förenas vi med Kristus och de heliga även när basunen ljuder.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.