Döpt i den helige Ande och i eld

Döpt i den helige Ande och i eld

Anden är nåd och elden är sanning. Dessa två kan inte skiljas åt. Vad betyder det för oss?

Johannes säger: "Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld." Matt 3:11.

Anden och elden kan inte skiljas åt

Den helige Ande och elden kan inte skiljas åt. Den ena kan inte vara närvarande om den andra uteslutes. Den helige Ande ger frid och glädje. Elden tär på självlivet och orsakar smärta. Precis som elden bor i Anden, så bor Anden i elden, för Gud är både Ande, och en förtärande eld (Hebr 12:29).

När en människa döps i den heliga Anden, börjar elden genast att brinna. Om någon har känt honom och kraften i hans uppståndelse följer gemenskapen med Kristi lidande omedelbart efter. Guds vilja är vår helgelse, men den som vill göra Guds vilja kommer strax att få känna smärtan och deltagandet i Kristi lidande. Människor som drar sig undan och sparar sig själva behagar inte Gud. Kristi bild kommer fram i oss genom Andens lydnad. Kristus själv offrade sig i kraft av en evig Ande, och i kraft av det eviga förbundets blod ledde Gud fårens stora herde, vår Herre Jesus, upp från de döda (Hebr 13:20).

Fiender av Kristi kors försöker behålla kraften i uppståndelsen, men förkasta gemenskapen i Kristi lidande. Det är just här man går vilse. Den helige Ande och eld, kraft och smärta hör ihop. Gud tillåter aldrig att de skiljs åt. Endast oförstånd och begär efter välbefinnande i köttet försöker sig på något sådant.  Det har alltid slutat med att sådana människor går vilse.

Den helige Ande och eld: Nåd och sanning

Om man ska skilja den Helige Ande och elden, låt oss säga att Anden är nåd och eld är sanning. Nåd täcker över och håller fast tills dess att elden har fått gjort sin gärning. Rättfärdigheten blir endast synlig på de områden som elden har härjat. Där bildas ny jord där rättfärdigheten har fäste. Nådens avsikt är inte att täcka över och dölja, utan snarare att förvara till elden. Guds vrede lägger sig inte i nåden. Hans flammande vrede kräver att elden får göra sitt arbete. Förbrytaren kan benådas, men den som sonar sitt straff har betalat för sina överträdanden så att han är rättfärdig i den saken enligt de mänskliga lagarna. Så är det även i den andliga världen.

Gud kräver andliga offer av oss i Kristus Jesus. Man kan slippa när man säger att Kristus är offrad, så att man själv slipper. Ja, det är sant, men inte sanning till helgelse. Helgelsen kräver vårt bifall och lydnad mot Guds vilja. Om vi lider med honom, förhärligas vi även med honom. Om vi inte lider med honom, blir vi heller inte förhärligade med honom. Korset är ett vapen i vår hand. Det håller egoism och välbefinnande i köttet nere. Utan "spara dig själv" kan inte Satan trivas. Världen ger köttet kraft på alla sätt, vilket gör att alla möjliga sorters onda andar trivs i och hos sådana människor.

Så behagas Gud

Korset driver ut Satan. Jesus segrade på korset, och där segrar vi med honom. Korset har kraft. Det förenar och samlar. Församlingen blir ett där ordet om korset får verka, medan onda andar trivs där man hänger sig åtsöta känslor.

Tiden har kommit för domen att börja med Guds hus, med oss (1 Petr 4:17). Gud bryter ut ur sin helgedom till dom och börjar då med de helige, med oss. Domen fullbordades i Kristus och fullbordas därefter i varje individ som döps med Kristi Ande. På så sätt uppenbaras vägen, sanningen och livet. Gud har i Kristi Ande fått alla sina glödande krav till människan tillfredsställda. Därför kräver denna Ande av människan att Gud ska tillfredsställas.

Artikeln är översatt från norska och blev först publicerad i maj 1912 under titeln "Ånden og ilden" i tidskriften "Skjulte Skatter". Språket är moderniserat.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.