Du är Guds verk, skapad i Kristus Jesus

Du är Guds verk, skapad i Kristus Jesus

Du skapades med avsikt av Gud till goda gärningar, och lever nu i en speciell tid med nåd.

"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." Ef 2:10.

Vem är Guds verk?

"Vi" som är en del av Guds verk är välsignade. Man kan läsa vilka dessa "vi" är i början av kapitlet. De är dem som har blivit gjorda levande med Kristus. De som var döda genom sina överträdelser och synder. Och som tidigare levde i dem på den här världens vis och följde den ande som nu är verksam i olydnadens söner. De följde sina syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Men nu lever de inte så längre. Gud, som är rik på barmhärtighet, tar hand om dem i sin stora kärlek. De har nu blivit väckta till ett nytt liv genom tron på Jesus Kristus, till att göra nya och goda gärningar som utpekas av den helige Ande.

De är trötta på att följa sina lustar och är helt övertygade om att endast Guds goda och fullkomliga vilja är deras bästa, och för deras eviga gagn. Dessa är det "vi" som har så stora möjligheter genom att vara ett verk i hans händer.

Ett annorlunda verk

De som lever efter egna lustar och begär är också ett verk. De formas efter världsanden där de lever, av allt de ser, läser och hör. Denna världens visdom är genomsyrad av avund och all möjlig ondska.

Detta gäller däremot inte för Guds visdom. Den är ren och god, och de är välsignade som formas efter denna visdom till ärans kärl, för tid och evighet. De skärs och mejslas av Guds ord och vilja, så att de passar perfekt in i den position som de får i den kommande världen. De är förenade i samma Ande och sinne som de heliga alltid har haft. Paulus och de andra apostlarna hade passat perfekt in, om de plötsligt skulle dyka upp bland "oss" i dag.

De små situationerna i livet

Dessa "vi" förkastas av människor, men är utvalda och dyrbara inför Gud. (1 Petr 2:4) De helgas till att vara ett utvalt folk, ivriga för de goda gärningarna som Gud har förberett dem från morgon till kväll. Varje liten gärning är värdefull och har betydelse för evigheten. När de är vakna för sin upphöjda kallelse till att vara Guds verk, lyfts alla deras dagliga uppgifter omedelbart till hög och helig mark. Då ser de att alla vardagens små situationer faktiskt är stora och heliga, väl genomtänkta av Gud. Alla livets motgångar och prövningar är Guds goda och kärleksfulla inblandning för vårt eviga välmående.

Det är svårt att vara modfälld och nedslagen när vi kan se detta. Gud tar emot oss för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. (Ef 2:7)

"Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. De har handlat illa mot honom, de är inte hans barn, utan en skam, ett förvänt och avogt släkte." 5 Mos 32:4-5.

Gud är oändligt god och vill endast det goda för oss med sitt ord och sin vilja. Men om vi är envisa och olydiga hamnar vi utanför hans härliga och fullkomliga verk, och överlämnade till vår skam för evigt.

Nådens tid

Det är fortfarande nådens tid, och vi har möjlighet att vara en del av detta Guds verk som snart fullbordas. Det kräver emellertid en radikal separation från allt i världen och ett fullständigt övergivande till Gud så att han kan forma oss. Vi måste vaka vid portarna till vårt hjärta, våra ögon och öron. Det vi ser och hör påverkar oss och bidrar till att forma vårt sinne och karaktär. Därför måste vi vara försiktiga med vad vi läser, ser och tittar på, så att vi inte fyller våra hjärtan med alla möjliga mänskliga idéer. Vi lever i en ond och farlig värld, och vi måste vara på vakt så att vi inte formas efter tidsandan och åsikter, utan av Guds ord.

Paulus förmanade Timoteus till att tänka på allt som var rent, sant och ärbart. Han förmanade honom till att ivrigt läsa i Skriften. Han skulle tänka på Guds ord och leva i det så att hans framgång skulle vara synlig för alla.


Detta är en redigerad version av en artikel som först publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i mars 1955 
under titeln "Utvalgt og skapt i Kristus Jesus".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.