Du är utvald av Gud

Du är utvald av Gud

Redan när ljuset trängde bort mörkret för första gången och Gud skulle skapa resten av universum, solsystemet och jorden vi lever på, tänkte han på dig.

Redan när ljuset trängde bort mörkret för första gången, och Gud skulle skapa resten av universum, solsystemet och jorden vi lever på, tänkte han på dig.

"Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek." (Efesierbrevet 1:4). Det betyder att Gud hade ditt namn i tankarna redan innan han skapade världen. Han valde ut dig i kärlek till att vara hans barn när din tid på jorden så småningom skulle komma. Det betyder också att han har haft en väldigt lång tid att ångra sig på om han hade velat det! Han visste om dina mänskliga svagheter långt innan du föddes och känner till dem bättre än du själv gör. Ändå har han inte ångrat sig! Nej, det var inget sammanträffande att han valde som han gjorde. Det att Gud valde ut dig var grundligt genomtänkt och bestämt efter hans fria vilja (Efesierbrevet 1:5).

Han visste om dina mänskliga svagheter långt innan du föddes och känner bättre till dem än du själv gör. Ändå har han inte ångrat sig!

Gud är handlingens Gud och vill uträtta något med ditt liv, det var ju därför han valde ut dig. Gud har stora planer med dig, men det är upp till dig att låta honom genomföra sina planer i ditt liv. Det kommer inte an på Gud! Den rättfärdige Job i Gamla Testamentet sade att Gud fullbordar vad han har beslutat sig för  "(…) och mycket mer av samma slag." (Job 23:14).

Gud kan ge dig det mest intressanta liv en människa kan drömma om! Gud utvalde inte dig att frälsas med nöd och näppe. Han valde ut dig för en genomgående frälsning från synden och nu vill han mer än gärna sätta igång. Ta vara på denna kallelse och ge ditt hjärta helt till Gud. Be honom om hjälp med att sluta med all synd som du vet om och som plågar dig. Då sänder han sin Ande som kan hjälpa dig vidare på vägen mot frälsning från synden.

Godhet blir din naturliga reaktion i situationer där du förut reagerade med ilska

Denna Ande, sanningens Ande, visar dig hela tiden nya sidor av din syndiga natur, de dåliga benägenheterna i dig, som gör att du så lätt syndar i livets många situationer. När du erkänner att det är sant så kan Gud utföra sitt verk i dig, för i Anden finns även all kraft du behöver för att segra över synden och göra något med det som Anden har visat dig. När du gör det kommer du in i något som han har valt ut dig till, nämligen helgelse. Denna förvanlingsprocess gör bl a att barmhärtighet och godhet blir din naturliga reaktion i situationer där du förut reagerade med ilska. Och där du förut blev otålig kommer nu tålamodet fram! Med andra ord kan man säga att du blir mer och mer som Jesus och ett större under och en större kallelse kan en människa inte uppleva!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.