Du KAN leva ett liv i överflöd!

Du KAN leva ett liv i överflöd!

«Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.» Matt. 5:6

4 min ·

«Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.» Matt. 5:6

Jag minns att jag som tonåring ofta bad: Gud, hjälp mig att göra det som är rätt. Hjälp mig att säga det som är rätt. Hjälp mig att tänka det som är rätt.» Det jag syftade på var det som var rätt och rättfärdigt i Guds ögon. Jag misslyckades så hemskt på alla dessa punkter! Jag hade gett mitt hjärta till Gud och ville verkligen leva för Honom. Jag visste att det kristna livet skulle vara ett «liv i överflöd», som Jesus lovade i Joh. 10:10, men jag kände mig väldigt långt borta från ett sådant liv.

Vet inte hur?

Precis som han har lovat oss, kommer han att fylla oss och visa oss vägen till ett rikt liv, ett liv i överflöd.

Vi får aldrig någonsin ge upp om vi känner en uppriktig och ihållande längtan efter att leva för Gud och behaga honom, utan att veta hur. Jesus sa:«Saliga (lyckligt lottade, glada) är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.» Precis som han har lovat oss, kommer han att fylla oss och visa oss vägen till ett rikt liv, ett liv i överflöd. Alla svar finns självklart i Bibeln, men vi behöver Guds hjälp för att hitta dem.

Jesus som förebild

Jag är väldigt tacksam över att Gud ledde mig, som ung kristen, till människor som visade mig att Jesus inte bara var min försonare, den som sonade för mina synder, utan även min frälsare bort från syndens makt, synden som jag hittade i min egen natur. Han var min förebild och efterlät sig fotspår som jag kunde följa. Som det står i 1. Pet. 2:21-22, «Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.»
Så Jesus gjorde det som var rätt, talade det som var rätt och vi vet att han endast tänkte det som var rätt för kärleken tillräknar inte det onda. (1. Kor. 13:5). Han gjorde detta i en kropp, precis som din och min – i den helige Andes kraft! Vilket hopp och vilket löfte att jag kan komma till samma liv genom att följa i hans fotspår, med hjälp av den helige Andes kraft!

Vad innebär det att efterfölja Jesus?

Hans fotspår leder till hans liv, ett lyckligt, uppfyllande, vidunderligt liv där jag kan växa i hans dygder och karaktärsdrag

Det är ganska enkelt att säga att man är en «Kristi efterföljare», i den betydelsen att man har slagit sig samman med det «kristna samfundet», som motsats till att vara en ateist eller att följa en annan religion. Men det att «följa Jesus» innebär att följa i hans fotspår, som Petrus beskriver dem. Hans fotspår leder till hans liv, ett lyckligt, uppfyllande, vidunderligt liv där jag kan växa i hans dygder och karaktärsdrag, eller som Paulus beskriver det i Gal. 5:22-23, «Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.» Med andra ord så finns det inga gränser för hur mycket av dessa goda saker jag kan få tag i och växa i! Detta är verkligen ett tillfredställande liv i överflöd.

Ju mer jag upplever av detta goda och välsignade liv, desto större blir min hunger och törst efter mer av det! Och vi vet att Gud inte gör skillnad på folk. (Apg. 10:34). Vägen är öppen för alla som hungrar och törstar, som tror på Jesu ord och som väljer att följa i hans fotspår.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.