Dyrkar du Skaparen eller bara skapelsen?

Dyrkar du Skaparen eller bara skapelsen?

Gud sa “Varde!” och skapade allt. Vi borde älska och dyrka endast honom! Han kan även skapa något helt nytt i oss!

När Gud skapade allt skedde det ganska enkelt på hans befallning. "Varde!” sa han, och fick olika saker att omedelbart existera ur tomma intet. Han gjorde allt som behagade honom enligt sin allsmäktighet.

"[…] ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat." Upp 4:11.

Dyrka Skaparen

All lovprisning, beundran, ära och dyrkan tillhör Skaparen. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?" Hebr 12:9. Vi borde älska honom, ära honom och tjäna endast honom! Vi borde dyrka honom och ägna stor uppmärksamhet på hans ord för att lyda dem helt i detalj, respektera honom och anse att han är den enda värd att dyrkas!

Och trots det, istället för att lyda, tjäna, lovorda och dyrka honom, gör de flesta som det står i Rom 1:25: "De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen."

Många har mer eller mindre gjort detta. De beundrar eller dyrkar allt möjligt skapat, som intelligens, skönhet, inflytande, rikedom, prestationer, och talanger, istället för att ära och dyrka Gud. Följaktligen är de benägna till saker som idoliserande av människor, avund, otukt, girighet, stolthet, otacksamhet, och att bindas av vad folk tycker om dem och mycket, mycket mer. Om vi hade sett högre upp på själva Skaparen av allt, istället för att se på allt det skapade, så hade vi sett att det enda värdefulla och meningsfulla med allt detta är det som kan användas till att förhärliga Gud!

Om vi ödmjukar oss själva inför honom och lyder hans skapande Ord, kan vi sluta begå alla dessa synder använda allt han har skapat på det sätt som var tänkt från början – Att utföra hans vilja på jorden som i himlen, och att hans namn förhärligas.

Det är meningslöst att beundra det skapade utan att beundra Skaparen. Inget hade existerat om inte Skaparen hade skapat det. Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Äkta gudsdyrkan av Skaparen finns det inte mycket av. Måtte det bli mycket större medveten dyrkan av Gud!

En ny skapelse!

Det fantastiska faktum om skapelsen är att Gud endast behövde säga ett ord "Varde" och det skapades omedelbart!

Nu i tiden för den nya pakten befinner sig Gud åter i skapningsprocessen. Denna gång gäller det något nytt i oss! "Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse […]" 2 Kor 5:17.

När vi tror på det, skapar han på samma sätt som han skapade i begynnelsen med sitt "Varde", och resultatet blir efter vår tro. Ordet "Som ni tror skall det ske med er." blir då uppfyllt. (Matt 9:29)

Har du tro på att du kan övervinna dina lustar? Då blir det så! Gud som skapade himlarna och jorden, skapar renhet där det tidigare var orent. Han kan skapa kärlek där det tidigare fanns ilska, tillfredsställelse istället för avund, frid och glädje istället för ångest och oro. Inte på magiskt vis, utan genom att vi tålmodigt segrar med den helige Andes kraft varje gång vi frestas.

"Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat." Hebr 10:36.

Något att tänka på:

Kan du tänka dig situationer där det är möjligt att oavsiktligt dyrka skapelsen istället för Skaparen?

Har du något i livet som du strävar med att övervinna? Tror du att Gud som skapade himlen, jorden och allt i dem, kan skapa något nytt i dig?

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.