En bättre förståelse av nåd

En bättre förståelse av nåd

Det kan vara svårt att förstå att det är Guds nåd när Herrens tuktan kommer över vårt liv.

Min son, förakta inte Herrens fostran, förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar tuktar han liksom en far den son som han har kär." Ordspr 3:11-12.

Det kan vara svårt att förstå att det är nåd från Gud, när Herrens tuktan kommer över våra liv. De flesta förstår att det är en väldig nåd att Herren älskar oss och tar hand om oss, att han dog för oss på Golgata och förlät oss alla våra synder. När vi emellertid utsätts för tuktan och hudstrykning, är det otroligt få som förstår det. Det står, "För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg". Hebr 12:11.

Det Jesus kom med

När vi tänker på att Gud tar hand om oss och på Guds godhet mot oss, säger ingen emot. Vi lovprisar Gud för den nåd som gavs till oss på Golgata-korset då Jesus dog för våra överträdelser så att vi kunde få syndernas förlåtelse genom tro. Det är ju en enorm nåd! Det kunde de emellertid också få i den gamla pakten, så det var inte det Jesus kom med.

Han kom med ett nytt liv. Ja, det är evangelium! Alltså, budskapet om Guds saliga härlighet, Guds glädje, Guds frid. Efter att vi har omvänt oss och försonat oss med honom, skulle vi även uppnå hans rättfärdighet. Då får vi Guds frid. Då har vi ett gott samvete, men vi har ju inte all det frid som finns i Gud. Det Gud nu vill forma oss till, är att bli en Guds människa, så att vi kan uppnå det liv som finns i Gud.

För att uppnå det måste vi fostras och då gör han med oss som med söner. Som människor är vi väldigt ytliga, men Gud har ett mål med våra liv. Genom tuktan öppnas vårt öra så att vi kan höra hans tal till oss och komma på plats i vår ande. Vi är där Gud önskar att vi ska vara. Det är det som är meningen med denna uppfostran, denna tuktan. Vi får våra sinnen uppövade till att skilja mellan gott och ont, så att vi inte alltid är som ett barn som inte förstår. Vi kan uppnå ett moget liv i Gud och förstå det Gud vill och förstå hans vilja i livet.

Guds tuktan är nåd!

Det att Gud gör med oss som med söner, att han tuktar, är nåd! Därför ska vi inte vara förvånade över den eld som vi måste gå igenom till vår prövning, som om det hände oss något oväntat. Det är ju nu Gud arbetar med oss! Istället måste vi vara så ödmjuka att vi förstår det. Därför står det också, ”Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand". 1 Petr 5:6. Vi kan känna Guds hand ligga tungt på oss i prövningarna, men när vi ödmjukar oss så lättar det. Vi blir lite mindre i oss själva, och trycket lättar.

Tänk på Jesus och hans utbildning! Han smordes med glädjens olja mer än sina bröder. (Hebr. 1:9) Det är verkligen något att tänka på. I de förhållanden han stod i, med sin pappa som snickare, var han helt nöjd. Helt nöjd! Han kände att han var i Herrens vilja och att Gud gjorde en gärning i honom. På samma sätt är det med oss. Guds nåd fostrar oss till att avlägga världsliga begär och allt sådant. Det är Guds nåd! (Tit 2:11-12) Vi klarar det inte utan tuktan.

Äkta nåd

Vad kan nåd uträtta i oss om vi tror att Gud ser oss genom Jesus som om vi aldrig har syndat? Vi förblir ju samma människor, som lever efter köttet. Det är en falsk förståelse av nåd. Paulus däremot hade en klar förståelse av nåd, och han förmanade även att nåd inte skulle vara förgäves. Han själv visade sig som en Herrens tjänare i de svåraste situationerna som vi kan möta här i livet. När vi utsätts för något och vi får en prövning, vill vi självklart gärna visa oss som en Herrens tjänare. Om vi blir bittra visar vi däremot att vi inte är en Herrens tjänare. Det är det som händer om vi inte har rätt förståelse av nåd.

Äkta nåd är den helige Andes verk. Det är ett verk av nåd i Jesus Kristus som vi då får del av.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.