En djupare frälsning?

En djupare frälsning?

Tänk om frälsning innehöll mycket mer än det du trodde?

Tänk om frälsning innehöll mycket mer än det du trodde?

Har du någon gång önskat att du kunde ta tillbaka något du har sagt? Eller ångrat på gärningar som provocerades fram i ilska? Har du någon gång önskat att du kunde ändra på ditt tankesätt eller sättet du handlar på? Kanske du helt enkelt bara har accepterat att ”Jag är född sådan och får bara lära mig att leva med det!”

Vad är det egentligen för vits med frälsning?

Vad skulle du göra om du fick höra att det finns en utväg, ett sätt att bli verkligen god i dina tankar, ord och gärningar? Tänk om du fick höra att det är möjligt för dig att bli en helt ny person, en ny skapelse? ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” (Andra Korinthierbrevet 5:17). Allt detta är möjligt och det finns ett ord för det: frälsning!

Nu tänker du kanske: ”Frälsning? Det har jag prövat. Jag har bett om att bli frälst och har fått syndernas förlåtelse, men jag tänker och handlar fortfarande på samma sätt som tidigare. Vad är det egentligen för vits med frälsning?

Syndernas förlåtelse är en enorm gåva som vi på grund av Jesu död tar emot gratis. Det är en nådegåva som vi inte har förtjänat och när du uppriktigt väljer att leva för Gud, omvänder dig, ber om att få förlåtelse för dina tidigare synder och försonar dig med Gud så får du omedelbart börja om med ”blanka ark”. Men hur ska du klara att behålla dem blanka?

Men hur ska du klara att behålla dem blanka?

Om du fortsätter med samma tankar, ord och gärningar som tidigare, blir arken fort smutsiga igen och du måste ännu en gång inse att du behöver förlåtelse. Många kristna har resignerat i denna oändliga cirkel med att få blanka ark och att smutsa ner dem igen, helt enkelt bara därför att de inte har hittat vägen som bryter ut ur den.

Jesu lärjungar, däremot, har blivit kallade att få del i en djupare frälsning än den vi får genom Jesu död (syndernas förlåtelse). ”Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.” (Romarbrevet 5:10). Jesu lärjungar efterföljer det livet som Jesus levde när han var en människa.

Ordboken definierar frälsning som en handling som räddar, beskyddar eller frigör. Du måste med andra ord handla för att uppnå det slutliga resultatet! Det är inte nog att bara önska att bli frälst, men du måste vara villig att göra det Gud kräver av dig för att bli frälst: vända dig bort ifrån den breda vägen som leder till förtappelse och vända dig mot den smala vägen som leder till evigt liv.

Du måste vara villig att göra det Gud kräver av dig för att bli frälst

I Jakobsbrevet 1:22 står det ”Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.” Det finns andra vers i Bibeln som använder ord som: att fly, jaga efter, gripa, avlägga, strida osv. Alla dessa är ord om handling, ord som tydligt visar att jag måste vara en ”görare” för att kunna förändras och komma ut ur synden och bli en ny skapelse i Gud.

När du börjar på den här vägen kommer du raskt inse att du inte kan ändra på någonting på egen hand. Du inte i stånd att bryta dig ut ur denna ändlösa cirkel med förlåtelse, synd, förlåtelse, synd. Låt det faktum driva dig till ödmjukhet så att du söker hjälp. Du kommer att bli helt avhängig av Gud. Gud väntar ivrigt på att få hjälpa dem som har kommit dithän att de erkänner att de inte klarar att göra Guds vilja i sin egen kraft.

När du ser synden i vitögat och erkänner att du behöver hjälp, kan du börja förändras

Var ärlig mot dig själv: ”Ja, jag blir lätt arg. Ja, jag är avundsjuk på min vän som har ett bättre jobb, bättre betyg, flera vänner eller ser bättre ut än mig. Ja, jag har orena tankar. Ja, jag sa de orden för att såra några andra eftersom jag inte tycker om dem.” Om du inte kan övervinna dessa till synes obetydliga sakerna, hur ska du någonsin kunna gå segrande igenom de riktigt stora prövningarna då?

När du ser synden i vitögat och erkänner att du behöver hjälp, kan du börja förändras! Det är den här förvandlingsprocessen som är den djupare frälsningen genom Jesu liv, det som Bibeln kallar för helgelse (att bli helig). När du hatar allt det du finner i dig själv kan du genom Guds ord och genom bön få makt att få slut på det.

Ropa till Gud om hjälp att säga: ”Nej!” Då kan du stoppa tankarna innan de kommer in i ditt hjärta

När detta hat emot synden kommer in i ditt hjärta börjar du att bli på vakt varje timme genom hela dagen. Så snart du frestas måste du handla! Det är det här som menas med att arbeta på sin frälsning med fruktan och bävan (Filipperbrevet 2:12). Börja tänka på Guds ord. Ropa till Gud. Ropa till Gud om hjälp att säga: ”Nej!” Då kan du stoppa tankarna innan de kommer in i ditt hjärta eller orden innan du säger dem. Det måste du göra varje gång du blir frestad.

”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Hebreerbrevet 4:16). ”Rätt tid” är innan du har syndat. Låt inte frestelsen bli synd!

När du tar det på det här sättet kommer du uppleva att Guds löfte om att bli en ny skapelse börjar ske i dig. Det ”gamla” är förbi och det nya har kommit. Du blir mer och mer fri från mänskliga benägenheter och reaktioner, blir fri att tjäna Gud av hela ditt hjärta och blir fri att välsigna andra med ditt liv!

Du blir mer och mer fri

Allt eftersom du får framgång på den här vägen till frälsning, kommer livet att bli mer som himlen på jorden och du kommer få uppleva en smak av evigheten! Du kommer uppleva att det som står skrivet i Hebreerbrevet 7:25 blir en personlig verklighet: ”Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.” Du kommer få del i en djupare frälsning!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.