En förändrad man

För mer än åtta år sedan försökte Mike smuggla närmare 23 kilo narkotika över gränsen till USA. I fängelset gav han Gud ett löfte – ett löfte som förändrade hans liv.

Skriven av Laura Petkau
En förändrad man

För mer än åtta år sedan försökte Mike smuggla närmare 23 kilo narkotika över gränsen till USA. I fängelset gav han Gud ett löfte – ett löfte som förändrade hans liv.

Svetten bryter fram på handflatorna, den sorts kallsvett som får dig att skälva. När han ser statsfängelsets massiva dörrar öppna sig, kan Mike känna småhåren i nacken resa sig. Långsamt går det upp för honom att han har blivit tagen på bar gärning. Innan det ögonblicket har han varit väldigt säker på att det aldrig skulle hända.

En timme tidigare körde Mike över den internationella gränsen till USA med en släpvagn, ”kall som en fisk”. Han var beredd att utmana världen! Han hade ingenting att dölja! Men sanningen var att han hade använt en och en halv dag för att förbereda det här ögonblicket. Han hade tagit sig god tid och grundligt gömt 22,7 kg narkotika under golvplankorna i släpvagnen, för att sedan smuggla det över gränsen. 

Det kändes som att vara mitt i en mardröm utan att kunna vakna

När han kom in i fängelsekorridoren försvann självsäkerheten. ”Tills då hade jag förträngt allt. Plötsligt var jag livrädd! Magen vände sig i mig när jag förstod att det här var på allvar. Jag hade blivit upptäckt, och det fanns inget sätt att ta sig ut ur det. Jag kände det som att jag var mitt i en mardröm som jag inte kunde vakna ur.” 

Mike (venstre) med barna sine, kona og broren

Detta hände för över åtta år sedan. Det är svårt att tänka sig att det är samma man jag pratar med idag, där jag sitter i Mikes vardagsrum, omgiven av hans fru och barn.

Mike, som är 28 år, är en familjefar nu, men inte bara det: Han är en dedikerad kristen som har gjort en helomvändning. Även om hans liv är gott nu, så har det inte alltid varit så. När han var tonåring tog han några dåliga beslut, som fick långvariga konsekvenser.

Lättjänade pengar

”Jag visste gott och väl att mitt liv gick åt fel håll”, säger han. Han fortsätter med att koppla ihop detta med att han som helt ung började vara tillsammans med dåliga kompisar på skolan. Den livsstilen fortsatte genom gymnasiet och som ung vuxen.

Alla säger: ”Jag ska bara pröva en gång”, men det blir inte bara en gång

Rökning och drickande förde till droger, och till den fatala dagen när han gick med på att smuggla in narkotika över gränsen till USA. Han trodde det skulle vara lättjänade pengar, och han ville bli rik. Mike växte upp i ett skilsmässohem med väldigt lite pengar. ”När jag var femton år lovade jag mig själv att jag aldrig skulle leva på det sättet – aldrig någonsin.” Han berättar hur han hoppades kunna betala tillbaka sin skuld och kanske till och med få tillräckligt med pengar till övers för att hjälpa sin mamma att få ett ordentligt hus.

På gränsen gick ingenting enligt planen. Fordonet blev genomsökt, drogerna hittades, och han blev kastad i fängelse, som förtjänat.

Ett löfte till Gud

I den stunden visste Mike att han hade hamnat i en blindgata. Med en stilla och gråtkvald stämma beskriver han för mig: ”Det var de värsta dagarna i mitt liv…” Han reflekterar och tvekar: ”Det enda jag kunde göra var att be, det hade jag lärt som barn. Jag lovade Gud att om jag inte dog, så skulle jag rätta upp mitt liv och leva helt för Honom.”

Mike og sønn - 2012

Jag lovade Gud att om jag inte dog, så skulle jag leva helt för Honom.

Mike fortsätter att berätta om hur han i fängelset var omgiven av människor som inte hade annat än hat och ondska i tankarna. Bara det att gå förbi deras celler skrämde honom. Av hela sitt hjärta önskade han sig en chans till.

När jag ser den här mannen nu, där han sitter i vardagsrummet med sin fru och sina barn runt sig, är det svårt att föreställa sig honom på något annat sätt. Han är verkligen en förändrad man! Jag var nyfiken på att få veta vad det var som hade hjälpt honom att förändra sitt sätt att vara på. Hur kunde det vara möjligt?

Han gav Gud sitt löfte i den mörka fängelsecellen, och var mycket bestämd på att han inte skulle svika Honom igen. När han kom ut ur fängelset började han gå på möten i Brunstad Christian Church, där han gått på möten som barn. Det tog tid, men när han hörde Guds ord, talat i trons ande, fick han tro för sin egen del. Han såg människor som blev förvandlade. Han började tro på att det var möjligt för honom att komma till ett nytt liv! ”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” (Jes 43:18 19).

Ordna upp i det förflutna

Han medger att det har varit en tuff ”väg i öknen” – att ordna upp i sitt förflutna och inte komma tillbaka i gamla vanor. Han visste att han först och främst var tvungen att ”skära sig loss” från dåligt sällskap, annars skulle det inte gå länge innan han blev fångad i gamla beteenden igen. Följande vers ljöd ständigt i hans hjärta: ”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.” (1 Kor 15:33).

Senare gick det upp för honom att det fanns en sak som stack djupare, och att kärnan i problemet var hans egen stolthet och kärlek till pengar, som började bli en snara för honom. ”Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.” (1 Tim 6:9 10).

Han tog de påföljande versen till hjärtat: ”Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp!” Mike har varit tvungen att kämpa för varje meter med framgång, men det har blivit uppenbart för många, att framgång, det har det varit. Även om han aldrig varit någon plugghäst, har Bibeln blivit hans livboj.

Även om han aldrig varit någon plugghäst, har Bibeln blivit hans livboj

Mike måste fortfarande skörda konsekvenserna av de valen han tog för länge sedan. Det faktum att han har valt att leva för Gud stryker inte automatiskt ut hans förflutna på ett-två-tre, men han är mer beslutsam än någon gång tidigare att han ska hålla fast på sin tro på Gud, och aldrig vända tillbaka till sina gamla vanor.

En resurs för samhället

Mike sammen med ungdomsgruppen på en nylig bowlingtur

Mike har vigt sin tid till att arbeta i den lokala ungdomsgruppen, och hoppas att han kan hjälpa till att göra en positiv skillnad i deras liv. Några av dessa ungdomar har sett Mike förändra sig mitt framför deras ögon, och har blivit vittnen till förvandlingen i honom. Där han tidigare var tuff och arrogant, har han blivit försiktig och omsorgsfull.

När man frågar honom vad han vill säga till ungdomar som står ansikte mot ansikte med den samma pressen som han själv upplevde som tonåring, säger han: ”Jag skulle älska att få spara dessa unga flickor och pojkar från att gå den samma vägen som jag gick. Jag vill varna dem mot allt som har med droger och alkohol att göra, och att vara försiktiga med vilka vänner de väljer!”

Han skakar på huvudet och talar med övertygelse: ”När jag ser tillbaka, så började det med en cigarett, och så rullade det på efter det. Alla säger: ”Jag ska bara pröva en gång”, men så blir det inte bara en gång.”

Mike ryser vid tanken på all förödelse han kunde åstadkommit om hans smugglingsförsök hade varit vällyckat. ”Det går inte en dag utan att jag ångrar mina dumma beslut.”

Jag tackade honom för att han hade varit så öppen och ärlig. Det här är en vuxen man som har lärt av sina misstag, och inte bara det, han har även blivit en resurs i samhället!