En förvandling mitt framför mina ögon

En förvandling mitt framför mina ögon

Jag vet att evangeliet om seger är sant, för jag har sett det i min mamma.

5 min ·

Jag är det sjunde barnet i en familj med tio. Vårt hem var alltid högljutt och fullt av liv under vår uppväxt. Vi var en frispråkig och bråkig barnaskara som varken var lydig eller särskilt lätt att hantera. Trots allt detta, kunde vi märka att något hände med vår mamma under vår uppväxt. Det skedde en tydlig och påtaglig förvandling i henne.

Av naturen hade mamma en "kort stubin". Även om hon försökte vara den bästa mamman hon kunde vara, och hon var en mycket bra mamma, mötte hon ofta begränsningar för hennes godhet på grund av den natur som hon ärvt genom fallet, precis som alla andra. (Rom 7:21) Hon blev lätt arg, irriterad och frustrerad.

En ny synvinkel på situationerna

Med tiden märkte vi emellertid att saker som hon tidigare hade blivit överväldigad eller frustrerad av, inte längre verkade ha samma effekt på henne. Hon klagade inte över att det var orättvist, och vi kände inte längre att det blev för mycket för henne. Under ett samtal med henne nyligen fick jag svaret på denna förändring som vi upplevde.

"Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!"Ps 118:24.

Min mamma berättade att hon valde att tro på denna vers och det blev en klippa för henne. Oavsett vad som inträffade under dagen, upprepade hon denna vers för sig själv: "Detta är den dag som Herren har gjort, låt migpå den jubla och vara glad!Det innebar att Gud även hade gjort den dagen i dagnär saker verkade gå mot henne, och att dessa situationer var utvalda av Gud just för henne. Det var i dessa situationer som hon såg synden i sin natur som begränsade henne i att alltid vara tålmodig, kärleksfull och mild. Det att hon kunde se sina begränsningar innebar att hon även kunde göra något åt dem, och i Guds ord fick hon redskap till att göra just det. Hon lärde sig att göra som Jakob uppmuntrar oss till att göra:

"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende."Jak 1:2-4.

Hon lärde sig att glädja sig i situationerna som de var. Det var en otrolig utveckling. Hon förstod att hennes egna krav och vilja i situationerna måste dö, om hon ville få del i Andens frukter. När då saker verkade gå emot henne kunde hon nu glädja sig för möjligheten att göra Guds vilja istället för sin egen. Detta innebar att förneka sig själv och inte ge efter för de naturliga reaktionerna. Resultatet av detta blev att hon befriades från synden. Det var inte längre synden i hennes natur som kontrollerade henne, utan Gud som kunde vägleda henne genom sitt Ord och helige Ande.

Tro på att Gud arbetade

Det var stunder efter att förvandlingsprocessen hade påbörjats som hon inte kände att hon gjorde framgång i sin kamp för att övervinna sin vrede. Då höll hon fast i Guds löfte: "Han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag."Fil 1:6. Gud hade lovat att fullborda det verk som han hade påbörjat i henne, och hon visste att den dagen skulle komma då hon hade besegrat sin hemska fiende: vrede.

Resultatet var en märkbar förvandling framför våra ögon. Hennes frustration i situationerna ersattes med glädje och tålamod. Det var en förändring som gjorde henne till en bättre och lyckligare mamma. Ingenting kunde längre gå snett!

Hon kunde till exempel bli arg på oss när vi var olydiga, och hennes tunga kunde vara väldigt vass. Med tiden kände vi att hon övervann denna tendens till vrede. Hon blev helt enkelt inte arg längre. Nu känner vi henne som mild, snäll och full av tålamod. När jag tänker på mamma som jag upplever henne i dag, kommer jag att tänka på dessa verser:

"Låt alla människor se hur vänliga ni är."Fil 4:5.

I dag är hon en kvinna som utstrålar vänlighet och godhet, tålamod och glädje. Dessa himmelska dygder strålar fram från hennes liv och skapar en enorm längtan i andra till att få del i samma liv.

"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning […]"Gal 5:22-23.

Den förvandling i min mamma som jag fick uppleva under min uppväxt var något helt gudomligt. Det tvivlar jag inte en sekund på. Dessutom uppmuntrar det mig att själv leva ett liv i förvandling, så att mitt liv också kan ha samma effekt på andra, samma invitation till att följa, som min mammas liv har haft för mig.

Så tack, kära mamma, för den förebild du har varit. Dina barn är för evigt i skuld till dig för att du visade att ett liv i förvandling är fullt möjligt och väl värt det!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.