En givmild man – Aksel Smith

En givmild man – Aksel Smith

Som en av de första som fattade intresse för sin brors uppenbarelser står Aksel Smith som en huvudpelare i församlingen under den första tiden, trots att han bara blev 38 år.

Som en av de första som fattade intresse för sin brors uppenbarelser står Aksel Smith som en huvudpelare i församlingen under den första tiden, trots att han bara blev 38 år. Han var också initiativtagare och medredaktör för församlingens huvudorgan Skjulte Skatter, som nu har getts ut i över 100 år.

Aksel Smith, född i Kristiansand år 1881, var yngste bror till Johan Oscar Smith, grundaren till den kristna församlingen Brunstad Christian Church. Från början av 1900-talet började Johan att samtala med sin bror, om de uppenbarelser han hade fått, både när de träffades och genom brev. Efter att ha varit föremål för sin brors grundläggande undervisning i Jesu liv, väcktes till sist Aksels intresse för detta och döptes med den helige Ande. Det var inledningen av ett kort, men mycket innehållsrikt och betydelsefullt liv.

I den norska boken Hyrde & Profet av Kåre J. Smith beskrivs Aksel som en man som var «ovanligt mild och god och gjorde många goda gärningar mot människorna». Samtidigt var han en aktiv missionär och blev personligen vän med pingstförsamlingens T.B Barratt mellan åren 1906-1908.

Men det viktigaste för Aksel var praktiserad kristendom – att följa Jesu fotspår i alla situationer. Genom viktiga förmaningar, goda gärningar och förbön vann Aksel Smith både unga och gamlas hjärtan. Hans liv var människornas ljus. (Johannes 1:4)

– Här inne har jag ett evigt liv

Aksel Smith led av en svag hälsa och 1919, endast 38 år gammal dog han i spanska sjukan. Även om det var en stor förlust för både församlingen och för hans bror Johan, rådde inget tvivel om att hans ingång i himmelriket var ovanligt rik.

«Här inne har jag ett evigt liv. Jag tror på Jesus Kristus», sa Aksel och pekade på sitt bröst, då läkaren berättade att det inte fanns mycket hopp kvar.

Hans eviga liv «där inne» grundades i hans uppriktiga gudsfruktan och tro på Gud. Det är så betecknande att hans första text till Skjulte Skatter hette «Bön är arbete», och handlade om makten som ligger i ett dolt böneliv.

«Bön är makt. Det rör vid eviga krafter och sätter dem i rörelse. Det får Gud till att agera. Det är en inre tjänst inför Gud. Den inre tjänsten är den mest fruktade av Satan och därför är bönen makt, ett utslag för intensivt andligt arbete som ger stora uppenbara frukter»

Fiskaren med tandvärk

n gång berättade en gammal fiskare om hur fiskeåret 1914 hade varit och hur han hade kommit i kontakt med tandläkare Aksel Smith.

«Det var eländigt med fisk det året och både fångst och förtjänst var väldigt dålig. Mitt i fisket fick jag en förfärlig tandvärk. Det var så illa att jag måste avbryta fisket och åka in till Drøbak. Där sökte jag upp en tandläkare, en starkt religiös man. Han drog ut min tand och rengjorde såret ordentligt. Samtidigt undersökte han resten av mina tänder och sa till mig:

«Ni har något på den andra sidan också som kan utveckla sig till en kraftig tandvärk om vi inte tar hand om det. Jag rekommenderar att Ni återkommer imorgon.»

Jag orkade inte med tanken på att få tandvärk igen och beslutade mig för att återkomma följande dag. Det var bara en fråga som gnagde i mig och det var hur jag skulle betala för allt. Jag hade nämligen inte pengar. Nästa dag åkte jag tillbaka till tandläkaren medan jag funderade på hur jag skulle klara av att betala allt det han gjorde med mina tänder. Jag visste att han höll på en hel timme.

Då jag skulle betala, frågade jag: «Hur mycket kostar detta då?»

«Det kostar ingenting, min gode man,» svarade tandläkaren.

«Det verkade som om han hade genomskådat mig och visste att det var så dåligt ställt med mig. Har du någon gång besökt en sådan tandläkare?» frågade den gamla fiskaren.

«Inte nog med det. Då jag gick över Dröbaks torg satte jag handen i fickan och där låg det minsann 20 kronor som han hade gett mig.»

Ett ivrigt författarskap

Inom loppet av sju år skrev Aksel över 150 texter till Skjulte Skatter, förutom två böcker: Vill i troen och Fire trinn i en troendes utvikling. Dessa skrifter visar lite av hans livsinnehåll och hjärta för människorna.
Aksel skrev även en rad med sånger som fortfarande sjungs i dag till stor glädje och uppbyggelse för unga och gamla. En av dessa sånger, nummer 111 i den norska sångboken Herrens Veier, «I mitt indre hjerte banker», visar något av den glädje Aksel upplevde då han fick tjäna Jesus. Första versen lyder:

I mitt indre hjertet banker,
rike veller Kristi tanker,
full av fryd mitt hjerte nå kan rope ut:
Vei til himlen har jeg funnet!
Kristi rike er opprunnet!
I mitt indre folder det seg herlig ut.

Här kan du se en video med sången (på norska)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.