En mästare på att hjälpa!

En mästare på att hjälpa!

Bibeln talar om seger över synden. Många räknar med Jesu hjälp för att få förlåtelse, men hur är det med seger?

Jesus, den store och gode mästaren, står alltid beredd till att hjälpa oss. De flesta räknar med att han alltid är beredd på att förlåta oss våra synder, och att vi kan komma till honom när vi är sjuka eller möter på svårigheter. När det gäller den egentliga hjälpen som den store och gode mästaren vill ge oss, seger över synden som bor i oss, står han emellertid i stort sett ensam.

"Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så ståtlig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Det är jag som talar i rättfärdighet, som är mäktig att frälsa." Jes 63:1.

En lärjunge vill bli som sin mästare

Det var många som följde Jesus på grund av alla tecken och under som han gjorde, men få blev hans trofasta lärjungar som ville lära att bli som sin mästare. Dessa lät sig frälsas och lät sig bli hjälpt helt fram till Faderns tron.

Jesus talar till sina lärjungar om rättfärdighet, och om vi vill av hela hjärtat bort från all orättfärdighet i smått och stort, så får vi uppleva att han är mäktig till att frälsa och en mästare på att hjälpa oss.

"Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket." Matt 5:3. Bara de som är fattiga i anden, som hungrar och törstar efter rättfärdighet och som sörjer över sig själva, kan få hjälp vidare på den nya och levande vägen.

Känner du nöd över din synd?

De flesta känner ingen allvarlig nöd över sin synd. De tar det inte så noga med lite orättfärdighet, med lögnaktigt och felaktigt tal, trots att det står att detta gör vår gudsdyrkan förgäves. (Jak 1:26) Man räknar med förlåtelse, men inte med hjälp till seger över synden.

Om vi märker att något av syndens väsen har makt över oss, t ex vrede, bitterhet, modfälldhet, så måste vi ju känna stor nöd, så att det blir livsviktigt att segra. Vi måste också ständigt känna nöd i hjärtat över att vi inte är som vår mästare.

"Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas." Hebr 2:18.

Det är inte synd att bli frestad, men det är i frestelserna som nödropen måste komma till honom som är en mästare på att hjälpa. Han har själv blivit frestad, men han sökte alltid hjälp hos sin himmelska Far så att det aldrig blev synd i en frestelse eller prövning. Om han hade gett vika för frestelsen en enda gång, hade djävulen haft del i honom, och döden hade haft makt över honom som han har över alla andra.

Frälsning för dem som lyder honom

I Jesu hjärta löd nödrop: "Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom […]" Hebr 5:7-9.

Denna helhjärtade kamp under starka rop och tårar, böner och nödrop, var en kamp för att rädda oss alla från evig död och undergång. Hur stor och härlig blir då inte vår himmelska mästare? Han segrade! Döden och dödsriket kunde inte hålla honom. Seger blev vunnen genom lydnad och trohet i alla livets frestelser, och han är upphovet till evig frälsning för alla dem som är lydiga mot honom. Om vi är olydiga eller motstridiga kan han varken hjälpa eller frälsa oss.

Denna store och gode mästare förtjänar att vi älskar honom och lyder honom. Låt honom inte stå där förgäves med all sin frälsning och hjälp.

Bli en hjälpare

Vi blir också äkta hjälpare så långt vi själva har låtit oss bli hjälpta och vägledda. Det är ett enormt behov för sådana människor överallt. De har inga krav, utan tjänar, hjälper och ger! De låter sig bli hjälpta för att kunna hjälpa! De är de nyttigaste personerna på jorden.


Detta är en redigerad version av en artikel som först publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i december 1968.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.