En öppen dörr väntar på dig!

En öppen dörr väntar på dig!

Du är inbjuden … till ett helt nytt liv, fritt från det som ligger i ditt förflutna.

Du är inbjuden … till ett helt nytt liv, fritt från ditt förflutna.

Min kära vän!

Tänk att du från denna dag kan lämna ditt gamla liv bakom dig, och istället leva för Gud, ett liv som fyller hjärtat med lycka och frid.

Tiden du har tillbringat med att leva efter dina lustar och infall är tid som du inte kan få tillbaka. Nu kan du omvända dig i djupet av ditt hjärta, säga farväl till ditt sätt att leva i synd och lustar, och välja att börja om på nytt. Jag vill uppmana dig till att hålla fast i detta beslut, oavsett hur mycket Satan, anklagaren, försöker övertyga dig om att du inte har en chans att leva ett helt nytt liv. När Gud har öppnat en dörr för dig, finns det inget som kan stänga den. Inte ens dina egna tankar.

Syndens effekter är obarmhärtiga. De kan lämna kvar ånger och minnen som är svåra att släppa och glömma. Skuld och ånger står där som vargar, redo att riva sönder dig tills du ligger med ansiktet ned, svag och förstörd. Om du emellertid har bestämt dig för att omvända dig och följa Jesus ligger en framtid framför dig, full av hopp (Jer 29:11). Om du har bett honom om förlåtelse för dina tidigare synder, så har han förlåtit dem! Han har kastat alla minnen av din synd i glömskan hav (Mika 7:18-19). Han är nu bara intresserad av en enda sak. Han är extremt intresserad av att ge dig ett vällyckat liv i seger över synd. Han har öppnat en ny dörr för dig! Bakom denna dörr ligger ett nytt liv, möjligheten att en gång för alla säga farväl till det gamla sättet att leva och sträcka sig ut efter en ljus och ren framtid. En trygg och lycklig framtid! I tro kan vi då säga som aposteln Paulus:"[…] jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför […]" Fil 3:13.

Nyckeln är att vaka och vara på vakt i dina tankar, redo när Satan kommer för att bryta ner dig. Han älskar att slänga ditt förflutna i ansiktet på dig och försöka så tvivel i dina tankar så fort han får chansen. Satan är lögnens far, även om det han säger kan verka vara sant. Han kommer alltid att utelämna den viktigaste sanningen, nämligen att det inte finns en enda synd som Jesus inte har dött för, och inte en enda synd som är så hemsk att du inte kan bli en helt ny människa genom att följa honom.

"[…] då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den." 1 Mos 4:7.

Behåll tron! Tro på att han, som har öppnat denna väg. Han vet om ditt förflutna, men han har också en rik, segerrik framtid för dig! Tro är något du kan be om, om du inte har det. Be till Gud om tro och kraft till att stå, använd din tid till att läsa hans ord och umgås med hans äkta lärjungar. Genom att göra detta ger du din ande näring, så att du är redo när Satan attackerar (Ef 6:10-18; 1 Petr 5:8-9). Var flitig i detta.

"Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga […]" Upp 3:8.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.