En påminnelse om hur viktig lydnad är

En påminnelse om hur viktig lydnad är

Att ignorera Andens milda manande till att göra det goda leder endast till ånger.

4 min ·

Jag skulle just stänga en YouTube-video om en välkänd konstnär som jag precis hade visat mina klasskamrater på gymnasiet, när en kommentar under videon fångade min blick. Den innehöll en länk till en webbplats med mer information om artisten. Jag klickade på länken och såg igenom fotogalleriet och läste informationen på webbplatsen. En liten röst viskade i mitt inre. Borde du verkligen använda din tid till detta?

Jag ignorerade rösten och fortsatte läsa. Det dröjde inte länge innan webbplatsen kom in på mer detaljerad information om konstnärens privatliv, något som var långt ifrån uppbyggande. Kort beskrivet så hade denna person levt ett mycket ogudligt och syndigt liv. Vid det här laget insåg jag tydligt att jag borde sluta läsa. Jag kände ånger för att jag inte hade lyssnat på den lilla rösten direkt.

Att lyda är bättre än offer

Den lilla rösten som kom till mig tidigare var Guds Andes milda varning för att få mig att sluta göra det jag gjorde. Om jag hade lydit direkt hade jag aldrig läst den vidare informationen som var så störande. Jag hade aldrig fått den in i mitt huvud.

Jag blev påmind om en vers: "Andens sinne är liv och frid" Rom 8:6. Gud verkar genom sin Ande för att leda mig till ett lyckligt liv, fritt från syndens börda och ogudaktighet. Andens sinne i den situationen var att leda mig till att använda min tid till något lönsamt istället för något destruktivt. Hans Andes röst är endast en hjälp och välsignelse för mig om jag lyder den. Det är inte slaveri! Han varnar mig bara för saker som skadar mig och som stjäl min frid och glädje.

Eftersom Andens sinne är liv och frid finns det bara en sak som jag bör göra när jag känner Andens lilla röst verka i mitt hjärta: Lyda direkt! Då kan jag bevaras i det goda och Guds Ande kan fortsätta sitt arbete i mig och ge mig styrka till att göra det goda. 1 Sam 15:22 visar tydligt att lydnad är det som verkligen behagar Gud och får hans välsignelse att komma över mitt liv: "Då sade Samuel: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.'"

Kostnaden och belöningen för lydnad

Det kostar mig något att lyda. Jag kan inte bara göra vad jag vill och följa mina egna naturliga begär och tendenser, och det gör att jag måste lida en kort stund. Men när har det att följa mina egna mänskliga tendenser någonsin gett frid och glädje? Gud belönar mig, om jag lyder i tro fast jag inte förstår varför eller ser resultatet av det. När jag ser tillbaka ser jag att lydnad alltid har resulterat i frid och glädje.

Om jag märker att jag saknar viljan till att lyda, kan jag be till Gud om att han fyller mig med den. Jag kan också be honom om kraft att utföra det jag känner hans Ande verkar i mig i mina situationer.

Om jag frestas till att tänka på saker som jag läst, sett eller hört i det förflutna som inte är uppbyggande, kan jag be Gud om hjälp och kraft till att driva bort sådana tankar. Fil 4:8 är ett kraftfullt vapen mot sådana tankar: "För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant." Om jag gör det, kan mitt sinne renas och jag kan uppnå mer liv och frid.

Det är ingen självklarhet att jag hör Andens röst, och min naturliga reaktion är inte att ta den tillräckligt allvarligt så att jag lyder den. Därför måste jag öva mig på detta (1 Tim 4:7) Denna situation har ökat min önskan om att vara mer uppmärksam på Andens röst i mitt hjärta och lyda direkt. Jag är så tacksam för att han vet hur han kan leda mig till liv och frid!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.