En sak du borde veta om du verkligen vill följa Jesus

En sak du borde veta om du verkligen vill följa Jesus

Detta är en nyckel när det handlar om att lära allt av Mästaren.

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda." Ordspr 3:5-7.

Guds tankar och planer för mig leder alltid till en framtid och hopp. Han har tankar om liv och frid för dem som är fattiga i anden, nämligen de som villiga att lära av honom.

Fattiga i anden

Att vara fattig i anden bör inte förväxlas med att vara blyg eller tystlåten. Vad det däremot betyder är att jag längtar efter att vara som Jesus, Mästaren, men ser hur inkapabel jag är att göra det själv. Jag har ett kött, där det inte bor något gott, så jag förmår inte att göra det goda, som Paulus säger, trots att det är just det jag vill av hela mitt hjärta. (Rom 7:18)

Denna fattigdom i anden får mig att vända mig till Gud för att få veta hans vilja i alla mina beslut som jag fattar, innan jag öppnar min mun. Innan jag dömer. Det gör mig mottaglig för lärdom och redo och villig till att ta emot instruktioner från Gud, genom hans helige Ande. Ett tomt glas kan fyllas. Då får jag kraft till att handla och nåd över mitt liv. Allt samverkar för mitt bästa, eftersom jag älskar Gud.

Det vanliga är att lita på sin egen förståelse. Att vara stark i sig själv. Jag reagerar och agerar impulsivt, och baserar mina beslut på föregångna upplevelser. Jag leds av mina känslor och tankar, och dömer efter det jag ser och hör. Jag gör min egen vilja istället för Guds, och det ligger ingen nåd över det hela. Detta kan endast leda till mer problem. Detta är motsatsen till att vara fattig i anden.

Att lära sig lydnad

Om vi vill lära oss att vara fattiga i anden, måste vi efterfölja exemplet till vår förlöpare, Jesus.

Han levde för att göra Guds vilja, fattig i anden under hela sitt liv. När han kom till jorden som en människa, var han tvungen att lära sig allt av Fadern. (Joh 5:30; Joh 12:49; Fil 2:5-8) Även han var tvungen att lära sig lydnad genom lidande. (Hebr 5:8) Det var på grund av denna träning som han kunde lära sina lärjungar med orden: "Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket." Matt 5:3.

Som hans lärjunge måste jag också befinna mig i denna fattigdom i anden, fullt medveten om att jag inte vet något som jag borde veta det, och att jag måste lära mig allt från Mästaren. Jag måste även lära mig lydnad genom lidande. (Hebr 5:8; 1 Petr 4:1)

Det är svårt att vara tyst, både invändigt eller utvändigt, när jag upplever lidande i frestelser och svåra situationer. Den naturliga tendensen är att skylla på andra, döma andra som är involverade, försvara mig själv, kräva, och tala med andra om det jag går igenom. Det är sätt att försöka få mänsklig tröst, och undvika lidandet. Det egentliga problemet är att jag har ett kött där det inte bor något gott, och Gud ber mig om att offra reaktionerna som väller upp till svar på situationen som jag befinner mig i. (Rom 7:18; Rom 8:12-13; Kol 3:5)

När jag är villig att erkänna sanningen om mig själv, att roten till mina problem ligger i mitt eget kött, kan jag frimodigt träda fram inför nådens tron och be om hjälp till att segra. (Hebr 4:15-16) Gud hör bönerna från de fattiga i anden.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.