En tro det är värt att försvara?

En tro det är värt att försvara?

”Verkligen fri” betyder frihet från synden! Inte bara frihet efter att Jesus har gett dig syndernas förlåtelse, men frihet att segra så som han segrade. Då blir ditt liv ett vittnesbörd som försvarar din tro.

6 min ·

”Verkligen fri” betyder frihet från synden! Inte bara frihet efter att Jesus har gett dig syndernas förlåtelse, men frihet att segra så som han segrade. Då blir ditt liv ett vittnesbörd som försvarar din tro.

Eftersom jag ville det

”Så du går i kyrkan?” Frågan slängdes likgiltigt ut och pojken såg inte ut som om han förväntade sig ett svar, när han började gå innan jag hade hunnit svara honom. Vi var en handfull studenter, det var fredag, lunchen var över och samtalet var det typiska: ”Vad ska du göra i helgen?”

Jag behövde egentligen inte säga någonting för alla skulle precis resa sig och gå, men jag kände att något rörde sig inne i mig, och jag svarade medvetet och tillräckligt högt för att hela gruppen skulle höra det: ”Ja, jag går i kyrkan.” Det blev helt stilla ett ögonblick och så började gruppen att röra på sig och gå tillbaka till klassrummet. Ingen sa något, de visste redan att jag var kristen. Det var kanske bara en liten seger, men för mig var det en viktig seger, och jag kände mig fridfull och glad. Jag hade försvarat min tro! Inte för att jag hade tvingats in i ett hörn och kände att jag måste säga något, men eftersom jag ville det.

”Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” (Judasbrevet 1:3).

Vad tänker de flesta människor på när man säger ordet ”kristen” eller ”religiös”? Kanske kommer ordet ”skandal” högt upp på listan, kanske till och med ”hyckleri”, ”meningslöst” eller inte minst ”irrelevant”. Är det verkligen den tron som Judas förmanade oss att kämpa för?

Som tur är så refererade Judas inte till något av de nämnda orden när han skrev sitt brev. Han refererade inte till bibetydelsen av ”modern kristendom”. Han skrev om den tro som en gång för alla har överlämnats åt de helig! En gång för alla – det betyder att man inte senare kan komma och pröva låtsas som om kristendomen är något annat än denna tro som har överlämnats åt oss! Vers 17: ”Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.”

Vad försvarar du egentligen?

Så vad är det egentligen för tro du kämpar för? Vad försvarar du egentligen när du reser dig upp och säger ”Jag är kristen”?

Petrus skriver: ”Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda (…)” (Första Petrusbrevet 4:1). Med andra ord, om du beväpnar dig med samma beslut – att du hellre vill lida än att ge efter för frestelsen när du blir frestad till att synda (precis som Jesus gjorde) – så kan du faktiskt sluta att synda! Petrus beskriver det med ”att lida” eftersom när du säger ”nej” till dina egna begär och lustar så går det emot din natur, och det smärtar. Men lidandet leder till något gott – det leder till sann frihet från synden.  Det är en tro som är värd att försvaras!

Ett liv där du ger efter för dina naturliga syndiga benägenheter, det som Bibeln kallar för ”lustar", är som att leva i en mörk fängelsecell. Oavsett vilken religion du väljer att bekänna så vittnar ditt liv, det du säger och gör, ändå om att du är syndens slav. Hur kan du försvara din tro på ett övertygande sätt så länge du är i den ”cellen”? Av orden som kommer ut från din mun, av dina reaktioner och handlingar, kan alla se att du är bunden av din synd! När judarna sa till Jesus att de aldrig hade varit någons slaver, svarade Jesus: ”Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria."” (Johannesevangeliet 8:34-36).

Fri att segra

”Verkligen fri”betyder frihet från synden! Inte bara frihet efter att Jesus har gett dig syndernas förlåtelse, men även frihet att stå upp på morgonen och ta upp ditt kors och följa Jesus. Fri att segra så som han segrade. Då blir ditt liv ett vittnesbörd som försvarar din tro.

Som tur är så är vi inte ensamma. ”Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” (Hebreerbrevet 2:18). Jesus vet hur det är att vara människa och ha mänskliga benägenheter. Han vet vad det kostar att komma till ett segrande liv, och det är därför han kommer att hjälpa dig att besegra de syndiga tankar och reaktioner som bor i din natur, när du ber till honom. Varje frestelse ger en möjlighet att segra och varje gång du segrar blir du mer och mer frigjord från synden!

Om det här är något du önskar dig, så kasta inte bort tiden. Ta din Bibel och läs själv. Be till Gud att han ska ge dig tro på att det är möjligt att bli frigjord från synden. Börja leva som en kristen – som en som har en tro det är värt att försvara.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.