En verkligt fri kristen

En verkligt fri kristen

Sonen har frigjort oss … men vad har vi frihet till?

"Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria." Joh 8:36.

Genom sin död på korset befriade Jesus oss från syndens och dödens lag. (Rom 8:2) Det är en nåd vi inte kan fatta!

Det innebär frihet från så mycket som vi upplever och känner till här i vår vardag.

Fri att inte synda

Att synda – att begå synd – är att göra något som vi i förväg vet är mot Guds Ord och vilja. Joh 8:31-36 visar helt tydligt att vi har full frihet till att välja att inte ge efter när vi frestas till att synda.

"Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ‘Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.' De svarade honom: ‘Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?' Jesus svarade: ‘Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.'"

Detta är sann frihet!

Frihet från Satan

Vi är fria från att behöva bli trakasserade av Satan. Vi behöver inte lyssna på hans lögner och anklagelser om allt möjligt. Vi är fria till att stå honom emot och krossa honom under våra fötter. (Rom 16:20) Vi kan säga "Nej! Jag blev friköpt för ett pris. Jag tillhör Kristus och vill inte ha något med dig att göra" till honom när han försöker viska i vårt öra. Lovad vare Gud att vi har denna frihet!

Frihet till att respektera varandras samveten

Vi har frihet till att låta andra vara fria. Utan krav på hur andra ska vara eller göra. Varje individ har frihet till att följa sitt eget samvete och lyda Andens vägledning i deras eget liv. Kanske jag med gott samvete kan göra något som andra absolut inte har frihet till att göra, och tvärtom. Om vi tvingar andra att följa vårt eget samvete kan vi ge dem tunga bördor att bära. Alla har en odiskutabel rättighet att följa sitt eget samvete och det måste vi respektera. Samvetet förändras och förnyas allteftersom Gud ger oss mer ljus om olika saker. Han visar oss sin sanning i den grad vi klarar av att ta emot och bära den.

Frihet till att förändras

Vi måste inte förbli samma person som vi var i början! Gud har gett oss en personlighet, med förmågor och talanger. Där finner vi emellertid även våra begränsningar – att våra handlingar ofta är smittade av att söka ära, stolthet, och andra synder. Det kan vi bli helt fria ifrån! Vi gör framgång på livets väg, där vi upptäcker allt detta och har full frihet i Anden till att besegra det, så att våra handlingar rensas och våra personligheter, som Gud skapade i oss, kan vara till välsignelse, hjälp och glädje till att styrka andra. Det är en härlig frihet – frihet från syndens begränsningar!

Frihet att välja själva

Vi har vår egen fria vilja. Vi har full frihet till att fatta egna beslut. Vi står emellertid fortfarande ansvariga för resultatet av våra val. När vi väljer efter vår fria vilja gång på gång, har vi möjligheten att se vart våra beslut leder och vad de resulterar i. Vi får en chans att se hur bra eller dåliga våra beslut var. På detta sätt lär vi oss läxor av erfarenheter och lär oss att fatta bättre och bättre beslut med tiden. På detta sätt tränar Gud oss och gör oss till unika individer!

Detta är sann frihet!

Frihet till godhet

Fri till att göra så mycket gott vi bara vill! Det är synden som hindrar oss från att vara goda och göra gott mot andra. När vi inte styrs av vår otålighet, temperament, avund, osv, kan vi välsigna och vara goda utan begränsningar.

Gud är otroligt god som ger oss så stor frihet. Om vi använder det på rätt sätt uppnår vi frid, glädje och rättfärdighet i allt vi gör.

"Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket." Gal 5:1.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.