Ester: Utanför komfortzonen

Ester: Utanför komfortzonen

Historien om en föräldralös flicka som blev drottning och gick ut i tro.

5 min ·

Det är något som du vet att du måste göra, men det innebär att du måste lämna din komfortzon och gå ut i tro. Du vet att det är Guds ledning, men det är svårt. Du vet inte vad utfallet blir. Du vet inte vart du står när det är över.

En hel bok i Det gamla testamentet är tillägnad historien om Esther, en judisk exil i Persien. Hon var föräldralös och uppfostrades av sin kusin Mordokaj. Hon var en skönhet och förmodligen ganska ung. Då en kunglig skrivelse sändes ut om att hitta en ny drottning och att rikets alla vackra unga kvinnor skulle föras till det kungliga palatset, lämnade Esther sitt barndomshem och flyttade in i palatset. Av alla de vackra unga kvinnorna valde kung Ahasverus just henne och satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning.

Det är intressant att tänka på hur Esther måste ha känt sig genom allt detta. Det måste utan tvekan ha varit helt utanför hennes komfortzon som ung judisk flicka. Hon kunde inte ha anat hur saker och ting skulle utvecklas, men Gud var som alltid bakom kulisserna. Han hade ett uppdrag till Esther att utföra som hon inte hade kunnat utföra om hon inte hade lämnat sitt gamla liv.

Guds perfekta timing

Under tiden hade Mordokaj fallit i onåd på grund av sin gudsfruktan hos en man med mycket makt i Ahaverus kungarike. Det är en historia i sig självt, men detta resulterade i att denna man, Haman, blev så rasande att han övertalade kungen om att alla judar i riket skulle utrotas. Ovetandes om att hans egen drottning tillhörde detta folk godkände kungen denna onda plan. Hur skulle Guds folk överleva detta?

Gud hade planerat ett händelseförlopp och Esther och Mordokaj var på plats så att Gud kunde använda dem för att rädda sitt folk från denna utrotning.

När man läser historien kan man se hur noga beräknat allt var. Gud hade planerat ett händelseförlopp och Esther och Mordokaj var på plats så att Gud kunde använda dem för att rädda sitt folk från denna förintelse.
Du kan inte heller se den stora bilden av ditt liv, men kan du lita på att Gud har full översikt? Jesus säger om

Gud att inte ens en sparv faller ner från himlen utan att han vet om det. (Matt 10:29) Då är det omöjligt att inte tro på att allt som händer med oss registreras, vägs och balanseras noggrant så att vi möter precis det vi behöver för att uppfylla hans plan för våra liv. (Ords 3:5-6)

Möta osäkerhet med frimodighet

Ester och Mordokaj kläckte en plan som innebar att Ester skulle riskera sitt eget liv. Hon skulle gå in till kungen och vädja till honom för sitt folk. Enligt lagen skulle alla som närmade sig kungen utan att vara kallad avrättas, och Esther hade ingen aning om han skulle ta emot henne eller inte. Mordokaj övertalade henne iallafall och sa: ”Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

Och Esters svarade: ”Jag skall gå in till kungen, även om det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad.” Det er tro!

Han älskar dig så högt att du kan vila i hans fullkomna vägledning och vishet för ditt liv.

Ester var en föräldralös flicka som blev drottning av ett kungarike. Det måste ha krävts frimodighet av henne för att kämpa för sitt folk. Det kan inte ha varit enkelt. Det står att hon fastade och bad i tre dagar innan hon satte planen i verket. Och då var hon lydig utan att veta vad utfallet skulle bli. Men det var viktigare för henne att göra det hon måste göra. Hon litade på att Gud hade översikten.

Tillit till Guds makt

Resultatet av Esters tillit och frimodighet var att Ahaverus tog emot henne när hon kom till honom och godtog hennes bön så att det judiska folket räddades från utrotning. Den onda Haman hängdes i galgen som han hade byggt speciellt med tanke på Mordokaj.

Gå ut ur komfortzonen och lev ett liv i tro.

Lär dig att lita på Gud ovillkorligt. Tro på att han älskar dig så högt att du kan vila i hans fullkomna vägledning och vishet för ditt liv. Ester gjorde det, och det gick bättre än bra för henne. Du kan ha en lika enkel tro och ta detta steg i tro! Var lydig mot det Gud ber dig att göra. Gå ut ur komfortzonen och lev ett liv i tro.

Läs hela den engagerande och inspirerande historien i Esters bok.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.