Ett glädjerikt liv

Ett glädjerikt liv

Vad är glädje och hur kan vi uppleva det?

Det är verkligen möjligt att leva ett liv fullt av glädje i alla förhållanden!

Känslor kommer och går, men glädje är mer än bara en känsla! Glädje är en vetskap av att göra val som behagar Gud. “Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.” (Hebr 1:9)

Glädje i mina prövningar

Det är inte meningen att glädje endast upplevs i goda tider. Genom att leva efter Guds ord kan jag också uppleva glädje när jag är sjuk, trött eller befinner mig i obehagliga situationer. Jakob skriver “Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar.” (Jakob 1:2).

Men hur kan till och med mina prövningar räknas som glädje? Nästa vers ger svaret: “Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.“ (Jakob 1:3) Det är just när jag upplever situationer som inte är lätta eller när jag inte känner mig lycklig och positiv som jag hittar synden i min natur som gör mig olycklig. Jag hittar min otålighet och mitt missnöje. Dessa tider med motgång är möjligheter till att förneka synden i min natur, så att den kan ersättas med dygd. Det är verkligen något att glädja sig över!

Det är just när jag upplever situationer som inte är lätta eller när jag inte känner mig lycklig och positiv som jag hittar synden i min natur som gör mig olycklig.

Denna vers från en av våra sånger har sanningens klang och är skriven av en man som skrev från sitt hjärta och liv som kristen:

O, Herre, Din lag vill jag hålla.

Min lust är att lida med Dig.

Då inget mig skada kan vålla,

Men allt blir till frälsning för mig.

(Elihu Pedersen, Herrens Vägar # 283)

Glädje genom att tjäna de andra

Jag har själv upplevt att det är en glädje att lyda Gud när jag tänker på hans kärlek mot mig och den goda effekten lydnad har, både för mig själv och min omgivning. Guds ord säger detta när det gäller att älska och tjäna andra: “Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras.“ (Fil 2:3-4). När jag är fokuserad på mina egna känslor, tankar och åsikter upplever jag inte glädje.

När jag är fokuserad på mina egna känslor, tankar och åsikter upplever jag inte glädje.

Glädje från Guds ord

Guds ord säger att jag ska lita på honom av hela mitt hjärta. Det finns glädje i att söka Guds vägledning och lita på att han tar hand om mig och leder mitt liv efter sin vilja.

Det är enkelt att följa mina egna känslor och mänskliga tendenser. Det krävs en ansträngning för att vara glad när situationen eller mitt humör vill något annat. Jag måste välja. Jag måste be om hjälp och lyda Guds ord.

Det är enkelt att följa mina egna känslor och mänskliga tendenser. Det krävs en ansträngning för att vara glad när situationen eller mitt humör säger något annat.

Guds ord säger att jag ska kasta alla mina bekymmer på honom. Genom bön kan vi avvisa alla tunga tankar, för vi vet att alla prövningar som vi möter samverkar till vårt bästa: ”Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp.” (Rom 5:3-4) Glädje är lätt. Då är bekymmer, tvivel och jordiska sorger frånvarande. Det är resultatet av att vara lydig mot Guds ord och att man har valt det som är rätt. Det är en belöning för dem som gör Guds vilja, vilket vi även kan se i Jesus eget liv. Glädje är att längta efter eviga värden istället för pengar, materiella saker, ära eller ett perfekt äktenskap och karriär.

Varje val att lyda Gud är ett steg bort från synden och tunga tankar mot en ständigt ökande glädje!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.