Ett hoppfullt nytt år

Ett hoppfullt nytt år

Vad kan vi som kristna hoppas på för året som kommer?

2 min ·

Ännu ett år har nått sitt slut och efterlämnar en outplånlig prägel på vårt liv.

Som troende kan vi se oändligt många saker att tacka Gud för när vi reflekterar över året som har gått, trots att vi på många områden måste säga som Paulus: "Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det…" (Fil 3:12)

Om vi tror på evangeliet, går vi in i det nya året som en ny person efter att ha upplevt Guds löfte om förvandling genom förnyelse av vårt sinne. (Rom 12:1-2) Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas den inre människan dag för dag. Därför har vi ingen orsak till att tappa modet, utan kan frimodigt vandra på livets väg och förlita oss på att Gud arbetar i oss både till att vilja och göra hans goda vilja.

Om vi tror på evangeliet går vi in i det nya året som en ny person

Paulus skriver även att han som har börjat ett gott verk i oss även kommer att fullborda det intill Kristi Jesu dag. Det innebär att det som finns kvar av det gamla livet, med alla köttsliga begär, gamla ingrodda vanor, principer, förståelser och bedömningsförmåga, måste rensas bort med hjälp av kärlekens och sanningens eld från Gud. För att uppnå detta gör Gud att allt samverkar till vårt bästa så att vi kan formas efter hans Sons bild. (Rom 8:28-29)

Vår uppgift är att förbli i Kristi sinnelag, han som förnedrade sig själv och blev lydig intill döden, ja korsets död. "Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans." (Rom 6:5)

"Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:5) Vilket hopp att bära med sig i hjärtat för det nya året!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.